Region väst

Astrid Ahlskog

Astrid Ahlskog

Astrid är lokalrepresentant i region väst. Det är viktigt för henne att vara med och skapa förståelse för psykisk ohälsa och arbeta med att förbättra bemötande och vård. Idag är hon utbildad socionom och möter anhöriga till personer inom psykiatrin.

Brindis Joensen

Brindis Joensen

Brindis är lokalrepresentant i region väst och bor i Karlsborg. Med intresse för ungdomars välmående och psykiska hälsa vill hon hjälpa ungdomar och närstående som inte mår bra. Hon har en positiv inställning till det mesta och förutom familjen så är djur en viktig del i hennes vardag. Att bli väl bemött av kunniga och välinformerade människor skall vara en självklarhet, oavsett om man är drabbad eller närstående.

Carina Lager Lindahl

Carina Lager Lindahl

Carina är lokalrepresentant i region väst och bor i Borås. Hon har erfarenhet inom anorexi och bulimi slutenvård. Carina brinner för att arbeta med den växande psykiska ohälsan, anorexi och självskadebeteende. Carina ser det som en gåva i livet att få arbeta med dessa frågor.

 Caroline Werdien

Caroline Werdien

Carolina är lokalrepresentant i region väst och bor i Kungsbacka. Hon är sjuksköterska på ett barnsjukhus. Hon vill öka förståelsen och minska stigmatiseringen för personer som drabbas av självskadebeteende eftersom hon har egen erfarenhet av det. Hon vill också vara med och påverka vården för dessa patienter, att bli bemött med respekt och tålamod borde vara en självklarhet tycker hon, men tyvärr är hennes erfarenhet att det inte alltid är så.

Elena Orrlöv

Elena Orrlöv

Elena är lokalrepresentant i region väst och bor i Göteborg. Hon är utbildad trädgårdsmästare och älskar växtkunskap, utöver sitt intresse i psykiatrifrågor och föreningsliv. Hon brinner för jämlikhet och mänskliga rättigheter. Elena började må dåligt i tonåren när höga krav på skolan och socialt blev för stora, och hennes fördomar gjorde att hon skämdes och inte bad om hjälp. Hon önskar att det ska bli en större acceptans för att alla inte kan passa in i samhällets snäva normer, en insikt som hjälpte henne i att må bättre.

Helena Staf

Helena Staf

Helena är lokalrepresentant för region Väst och föreläsare för SHEDO. Hon har egen
erfarenhet av psykisk ohälsa och självskadebeteende. Helena är utbildad socionom och verksam inom socialt arbete.

Helena vill sprida kunskap om självskadebeteende och psykisk ohälsa. Hon vill också verka för att stödet till drabbade och deras anhöriga fortsätter att utvecklas - för att nå ett mer individanpassat stöd, ökad tillgänglighet och tryggt bemötande.

Jennifer Wiegert

Jennifer Wiegert

Jennifer är lokalrepresentant i region väst. Hon är utbildad socionom och arbetar på socialtjänsten med barn och ungdomar. Jennifer har egen erfarenhet av en lång period med ätstörning och självskadebeteende, men är idag helt frisk. Jennifer brinner för ett större samarbete mellan individ – familj – skola/jobb – sjukvård. Detta för att i ett tidigt skede kunna identifiera och hjälpa individen. Det bemötande som personer med denna problematik får från sjukvården idag är enligt Jennifer skrämmande, och samhället måste få upp ögonen för psykisk ohälsa och dess stigmatisering.

Jenny Lindvall

Jenny Lindvall

Jenny är lokalrepresentant i region väst och bor i Borås. Med sin egna erfarenhet av anorexi och självskadebeteende är Jenny idag helt frisk sedan flera år tillbaka. Hon är utbildad undersköterska och ska börja plugga på mittuniversitetet i Sundsvall inriktning psykisk hälsa/ohälsa - särskild komplicerad
problematik. Jenny brinner för mötet med människor och framförallt för frågor kring psykisk ohälsa. Hon började må dåligt i sin tonår men fick snabbt hjälp av vården och anhöriga som hon idag är mycket tacksam för. Hon vill genom att föra vidare kunskap om psykisk ohälsa visa på att det går att bli frisk och få bra stöttning och hjälp. Jenny är även volontär i Frisk & Fri där hon sitter i Ätstörningschatten. På fritiden gillar hon att ta skogspromenader med sin hund och att umgås med nära och kära.

Jenny Johansson

Jenny Johansson

Jenny är lokalrepresentant i region väst, bor i Vänersborg med sina tre barn och hund. Hon har även en särbo och bonusdotter med i familjen. Jenny har erfarenhet av självskadebeteende, psykisk ohälsa samt neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, både för henne själv samt flera andra i hennes närmaste familj. En dröm för henne är att stoppa stigmatiseringen av psykisk ohälsa och öppna upp för diskussioner utifrån hennes egna erfarenheter. På fritiden älskar Jenny gamla amerikanska bilar, pyssel och skapande av olika slag samt true crime.

Johanna Yrvelid

Johanna Yrvelid

Johanna är lokalrepresentant i region väst och hon bor i Borås med sin familj. Kopplingen till ätproblematik och självskadebeteende finns på flera plan och engagerar sig till följd av sina samlade erfarenheter som visat på många förbättringsområden. Johanna är bland annat intresserad av anhörigperspektivet och ser stora utvecklingsbehov inom tidiga insatser och samverkan. Johanna tycker att det är viktigt med ett gott bemötande, inflytande genom frivillighet och motiverande stödinsatser.

Johanna är utbildad behandlingspedagog och stödpedagog och arbetar nu strategiskt och övergripande med brukarnära frågor i rollen som verksamhetspedagog inom sociala omsorgsförvaltningen Borås Stad. Utöver det är Johanna volontär på Minds äldrelinje och leksamordnare för barn med neuropsykiatriska funktionsvariationer.

Julia Gomér Torp

Julia Gomér Torp

Julia är lokalrepresentant för SHEDO i region väst. Hon har nyligen tagit studenten från teknikprogrammet men vet inte vad hon vill göra i framtiden. Julia älskar att drömma och menar att ingen dröm är för stor. På grund av egna erfarenheter kring självskadebeteende och ätstörningar vill hon vara med och täppa igen det stora hål som i nuläget existerar gällande information om psykisk ohälsa. Hon vill också vara med och minska stigmatiseringen av psykisk ohälsa för att fler drabbade ska våga söka hjälp tidigare och även få den hjälp de behöver. Ute i naturen är där Julia trivs allra bäst och hon är därför också en miljöaktivist och lever efter mottot VeganförVärlden.

Malin Emanuelsdotter

Malin Emanuelsdotter

Malin är lokalrepresentant i region väst. Hon har egen erfarenhet av psykisk ohälsa. Hon brinner för att sprida kunskap om självskadebeteende, slå hål på myter, samt sprida hopp till drabbade och anhöriga. Malin är utbildad sjuksköterska och har bl.a. arbetat inom psykiatrin vilket innebär att hon har kunskap och erfarenhet om den psykiatriska vården både som patient, personal och som anhörig. Malin arbetar idag på NSPHiG, sitter i styrelsen för NSPH Halland, är lokalrepresentant och föreläsare för SHEDO, samt Hjärnkollsambassadör och föreläsare för Hjärnkoll.

Moa Överfjord

Moa Överfjord

Moa är lokalrepresentant för SHEDO i region väst. Hon studerar till Lärarassistent med digital kompetens på Medieinstitutet och bor på ön Orust. Moa har själv levt med självskadebeteende och brinner nu för att sprida kunskap om psykisk ohälsa samt ta död på de fördomar som fortfarande finns. Målet är att skapa bättre bemötande, främst inom vården. När Moa inte studerar är det musiken hon brinner för. Hon sjunger i popkören Joyvoice, men även solo och planerar inom kort sin första egna konsert. Barn, djur, knyta makramé, måla och skriva är andra saker som Moa ägnar sig åt på fritiden.

Monica Johansson

Monica Johansson

Monica är lokalrepresentant i region väst. Monica bor på landet mellan Hjo och Skövde. Hennes familj består av man två barn och tre hundar. Monica brinner för att hjälpa andra anhöriga till patienter med självskadebeteende och ätstörningar eftersom hennes dotter lider av båda. Monica har länge jobbat som undersköterska inom vården men efter en svår trafikolycka och lång sjukskrivning har hon börjat starta upp ett hunddagis-pensionat i hemmet. Hundar är hennes stora intresse ihop med djur, natur, se på film och att läsa.

Polly Bohlin

Polly Bohlin

Polly är lokalrepresentant i region väst, bor i Göteborg med sin fästmö och pluggar till socionom för att bli DBT-terapeut. Under Pollys sjukdom upplevde hon en oförståelse och okunskap från vården, vilket är en av orsakerna till hennes engagemang i SHEDO. Polly utövar konst genom bl.a. illustration & form och går ofta på konsert/teater med sina vänner, när hon inte vilar framför en serie.

Zandra Ekström

Zandra Ekström

Zandra är lokalrepresentant i region väst. Hon bor i Falkenberg tillsammans med sin katt. Zandra pluggar till socialpedagog och har alltid älskat människor. Hon har egen erfarenhet av självskadebeteende och ätstörningar och vill därför sprida hopp till människor som har psykisk ohälsa. På fritiden så gillar Zandra att jobba med händerna, spela och framför allt, umgås med andra människor.

Vill du komma i kontakt med lokalrepresentanterna i väst?