Vi erbjuder en Facebookgrupp för närstående till personer med självskadebeteende och/eller ätstörning. Gruppens syfte är att vara en trygg mötesplats där närstående kan finna stöd hos varandra. Med närstående menar vi alla som står nära någon som är drabbad, exempelvis förälder, partner, syskon eller vän.

Facebookgruppen för närstående är privat och ansökningar till gruppen behöver godkännas av föreningens moderatorer. I gruppen finns det möjlighet att publicera anonyma inlägg.

www.facebook.com/groups/shedonarstaende

Ge en gåva Beställ material Bli medlem