Vad är en mentor?

En mentor är en person med egen erfarenhet av självskadebeteende och ätstörningar, antingen som tidigare drabbad eller närstående. Alla mentorer med egen erfarenhet mår idag bra och har hittat vägar vidare från tidigare självdestruktiva beteenden.

Våra mentorer är volontärer som engagerar sig på sin fritid utan ekonomisk ersättning. Mentorerna har fått en grundutbildning av SHEDO och får kontinuerligt handledning, men är inga professionella hjälpare. Mentorskapet ersätter inte vården, utan kompletterar den. Våra mentorer vill finnas för dig som ett medmänskligt stöd och lyssna på dina tankar, funderingar och känslor. En mentor kan vara till stöd bland annat genom att dela med sig av sina egna erfarenheter av att ha varit närstående eller av att varit sjuk och sedan blivit frisk.

Vem är du som söker?

Mentorskapet riktar sig till dig som är drabbad av självskadebeteende och/eller ätstörningar samt till dig som är närstående till någon som är drabbad. Mentorskapet lämpar sig bäst för den som är i en återhämtande fas och inte befinner sig i ett akut skede i sitt självskadebeteende och/eller ätstörning. Som närstående kan du ansöka om en mentor oavsett var i återhämtningsprocessen den drabbade befinner sig.

Mentorskapet vänder sig till dig som:

  • Är 15 år eller äldre.
  • Av egen vilja vill ansöka om en mentor.
  • Vill ha regelbunden kontakt med en och samma person i upp till 10 månader.
  • Inte befinner sig i ett akut skede i sitt självdestruktiva beteende utan har påbörjat sin återhämtning.

Om du befinner dig i ett akut skede och t.ex. vårdas inom heldygnsvården har vi möjlighet att erbjuda ett stöd under den akuta processen i Självskadechatten och jourmailen. Läs mer om vår övriga stödverksamhet här.

Mentorskapets upplägg

Mentorskapet är tidsbegränsat och stödkontakten kan pågå som längst i 10 månader. Under denna tid har du kontakt med en och samma person via chatt och/eller mail i upp till en timme per vecka. Kontakten sker antingen varje eller varannan vecka. Du har själv möjlighet att påverka i vilken form och omfattning kontakten ska ske.

Du har alltid möjlighet att vara anonym om du vill.

Ansökan

Om du är intresserad av att ansöka om en mentor kan du göra det via länken nedan. I ansökan får du berätta om dig själv och varför du vill ha en mentor. Informationen från ansökan används för att para ihop dig med en mentor.

Ansök om att få mentor

Just nu har vi en stor efterfrågan på mentorer, vilket betyder att vi tyvärr inte har möjlighet att tilldela en mentor till alla sökande.

Tystnadslöfte

Alla mentorer har tystnadslöfte, vilket betyder att det du berättar stannar hos oss. Vi har ingen anmälningsplikt. Om vi bedömer att ditt liv är i fara och du berättar vem du är kan tystnadslöftet brytas, men vi pratar alltid med dig först.

Kontakt

Om du har frågor eller synpunkter är du välkommen att höra av dig till vår verksamhetsansvarig på mentorskap@shedo.se

Ge en gåva Beställ material Bli medlem