Vi betraktar media som ett viktigt redskap för att nå ut med information om självskadebeteende och ätstörningar, men anser att det är viktigt att informationen kommer ut på ett bra sätt. Risken är annars att inslaget reproducerar missvisande stereotyper och bidrar till att människor mår sämre.

Triggers

Det är viktigt att känna till att viss typ av information rörande självskadebeteende och ätstörningar kan trigga igång negativa känslor, tankar och beteenden hos den som är, varit eller riskerar att drabbas.

Följande information bör undvikas:

 • Vikt
 • Kaloriintag
 • Antal träningspass
 • Destruktiva metoder i ätstörningen
 • Tillvägagångssätt för att skada sig

Bilder som porträtterar självskador, viktnedgång eller avmagrade kroppar bör också undvikas för att minimera risken för triggers och en så kallad smittoeffekt.

Tips till dig som ska skriva om självdestruktiva beteenden

 • Kom ihåg att det är viktigt att fokusera på det positiva, exempelvis friskfaktorer och vändpunkter som fått personen att ta sig ur destruktiva beteenden
 • Fokusera inte på en persons kropp och vikt, självskador eller ärr. Det riskerar att bidra till att romantisera bilden av självdestruktiva beteenden, och trigga igång negativa tankar, känslor och beteenden. Kom ihåg att både ätstörningar och självskadebeteende kan ha en mycket svårhanterlig smittoeffekt
 • Undvik bilder på skador och magra kroppar. Dessa kan skapa reaktioner som gör beteendet ännu mer svårförstått och öka fördomarna kring självdestruktiva beteenden
 • Spela inte sifferspelet – nämn inte antal kalorier, antal kilon, antal träningspass eller antal självskador. Det kan förvandla en välmenad artikel till en bruksanvisning
 • Berätta inte hur en person har gått till väga för att skada sig eller hur en ätstörning yttrat sig
 • Tänk lite extra på dessa punkter om du skriver om kända personers eventuella ätstörningar eller självskadebeteende. Det riskerar att misstas för glorifiering
 • Lägg gärna till information om var berörda kan hitta hjälp, exempelvis vår stödverksamhet
 • Tänk på att självskadebeteende och ätstörningar kan drabba vem som helst, oavsett kön, ålder och etnicitet

Ovanstående riktlinjer lämpar sig även för samtal kring självdestruktiva beteenden i andra sammanhang. Riktlinjerna för utskrift hittar du här (PDF).

Tack för att du har tagit dig tid att läsa igenom våra råd! Dessa råd är delvis inspirerade av världshälsoorganisationens råd om självmordsrapportering. Stort lycka med ditt reportage och hör av dig om du har funderingar!

Ge en gåva Beställ material Bli medlem