Om föreningen

Föreningen har funnits sedan 2008 under namnet SHEDO som står för ”self harm and eating disorder organisation”. SHEDO är en religiöst och partipolitiskt obunden förening som syftar till att:

  • Sprida kunskap om självskadebeteende och ätstörningar
  • Ge stöd åt drabbade och närstående via vår digitala stödverksamhet
  • Skapa opinion i frågor som rör målgruppen

SHEDO är en rikstäckande intresseförening, vilket innebär att vi vänder oss till drabbade, närstående och yrkesverksamma, men även andra personer är intresserade av våra frågor.

Intressepolitiskt program

I föreningen finns ett intressepolitiskt program som innehåller medlemmarnas ståndpunkter i elva olika områden. För att läsa mer om vad SHEDO står för, se vårt intressepolitiska program här (i PDF-format).

Salutogent perspektiv

SHEDOs verksamhet drivs ur ett salutogent perspektiv. Det innebär att vi fokuserar på framsteg framför bakslag, lösningar framför problem och på hälsa framför sjukdom. Utan att förneka problematiken fokuserar vi på de känslor och tankar som finns bakom ett självdestruktivt beteende samt hur detta kan förändras. Inriktningen har sin grund i att SHEDOs stödverksamhet i första hand drivs på ett medmänskligt snarare än professionellt plan, men också i vår fasta tro att alla människor har inre resurser, styrkor och friskfaktorer som inte får glömmas bort.

SHEDOs historia

SHEDO har sina rötter i ett nätbaserat självhjälpsforum med salutogen inriktning, Zebraforum. Diskussionsforumet vände sig till både drabbade och anhöriga, och för att möta det enorma behov som uppstod bildades den ideella föreningen SHEDO. Efter att bemötandet av drabbade kritiserats och media uppmärksammat hur patienter med självskadebeteende tvingats till rättspsykiatrisk vård utan att ha begått brott, genomfördes den största satsningen någonsin inom området i Sverige; på uppdrag av regeringen och SKL (nu SKR) initierades Nationella själskadeprojektet (idag Nationell arbetsgrupp självskadebeteende). Miljoner avsattes för att förbättra vården och SHEDO blev en viktig del i detta arbete och tilldelades mandat i beslutande frågor såväl som ekonomiskt bidrag.

Zebraforumet anses fortfarande ha utgjort kärnan i föreningens stödverksamhet, även om verksamheten vidareutvecklats och fler funktioner tillkommit, som jourmailen, Självskadechatten och mentorskapet.