Om föreningen icon_arrow_mobile

Föreningen har funnits sedan 2008 under namnet SHEDO som står för ”self harm and eating disorder organisation”. SHEDO är en religiöst och partipolitiskt obunden förening som syftar till att:

  • Sprida kunskap om självskadebeteende och ätstörningar
  • Ge stöd åt drabbade och närstående via vår digitala stödverksamhet
  • Skapa opinion i frågor som rör målgruppen

SHEDO är en rikstäckande intresseorganisation som verkar för medlemmarnas intresse. Det betyder att medlemmarna bestämmer i vilken riktning arbetet ska ske. Föreningen är öppen för alla som vill bli medlemmar, oavsett om de är drabbade, närstående, professionella eller på något sätt nyfikna på våra frågor.

SHEDOs historia icon_arrow_mobile

SHEDO har rötter i ett nätbaserat självhjälpsforum vid namn ”Zebraforum” för drabbade av självdestruktiva beteenden och deras närstående. Behovet av gemenskap och erfarenhetsutbyte ansågs stort och för att möta detta bildades föreningen.

Vid samma tidpunkt som föreningen bildades fanns ett stort medialt intresse kring frågor rörande självdestruktiva beteenden efter avslöjanden om hur drabbade av självskadebeteende tvingats till rättspsykiatrisk vård utan att ha begått brott. Med anledning av detta genomfördes den största satsningen på området inom Sverige där regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) initierade det Nationella Självskadeprojektet som fick i uppdrag att utveckla och sprida kunskap om självskadebeteende. Miljonbelopp avsattes för arbetet och SHEDO blev en viktig aktör som dessutom tilldelades mandat i beslutande frågor.

Idag betraktas ”Zebraforumet” ha utgjort kärnan i föreningens stödjande verksamhet som genom åren utvecklats.

Salutogent perspektiv icon_arrow_mobile

Föreningen arbetar utifrån ett salutogent perspektiv med hälsofrämjande faktorer i centrum. Det innebär ett fokus på friskfaktorer som främjar god hälsa, snarare än vad som orsakar och vidmakthåller sjukdom. Vi har en fast tro att alla människor har inre resurser, styrkor och friskfaktorer som inte får glömmas bort.

Intressepolitiskt program icon_arrow_mobile

I föreningen finns ett intressepolitiskt program som innehåller medlemmarnas ståndpunkter i elva olika områden som betraktas särskilt viktiga i arbetet med att förbättra vården. Ta del av vårt intressepolitiska program här.

Ge en gåva Beställ material Bli medlem