Lagar och rättigheter

Var kan jag vända mig om jag upplever problem i vården?

Om du har frågor eller klagomål som rör vården eller din behandling kan du:

  • tala med berörd personal

  • ta kontakt med Patientnämnden i det landsting där du bor

  • kontakta Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning

I första hand – tala med berörd personal

I första hand bör du försöka reda ut eventuella problem direkt med berörd personal på den vårdcentral, mottagning eller vårdavdelning där du behandlas. Är du patient som söker vård vid en viss sjukvårdsenhet bör du i första hand vända dig till den enheten.

Om du inte kommer till rätta med problemet eller om du inte är nöjd med svaren på dina frågor kan du kontakta verksamhetschefen. Receptionen/kassan kan upplysa dig om vem som är ansvarig. Du kan även kontakta chefläkaren för sjukhuset eller vårdcentralen.

Vissa sjukhus har egna patientombudsmän. Här kan du få hjälp med att framföra dina klagomål eller synpunkter.

Om du anser att du blivit felbehandlad kan du kontakta Inspektionen för vård och omsorg, IVO.