Om du behöver hjälp direkt

Om du känner att du mår mycket dåligt och behöver hjälp på en gång kan du kontakta följande:

  • SOS Alarm på telefonnummer 112 om du är i fara, till exempel om du har planer på att ta ditt liv.
  • En psykiatrisk akutmottagning. Hitta närmaste mottagning här: www.1177.se/hitta-vard.
  • Sjukvårdsrådgivningen på telefonnummer 1177.

Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP)

Barn och ungdomspsykiatrin (BUP) vänder sig till dig som är under 18 år och mår dåligt. Du kan till exempel ha problem med ångest, depression, ätstörningar eller självskadebeteende. De som arbetar på BUP är exempelvis psykologer, socionomer, läkare, sjuksköterskor och arbetsterapeuter. Oftast är föräldrarna eller vårdnadshavarna med under besöket och den eventuella behandlingen, men om det känns jobbigt kan du berätta det för personalen på BUP.

I vissa regioner finns det även andra möjligheter att ta kontakt med BUP, till exempel via chatt eller andra digitala verktyg. Ibland kallas första kontakten till BUP för ”En väg in”. Läs mer om den BUP-mottagning som finns i din region här: www.1177.se/hitta-vard.

Elev- och studenthälsan

Om du går i grund- eller gymnasieskolan kan du prata med din lärare, mentor eller ta kontakt med elevhälsan. På varje skola ska det finnas ett elevhälsoteam med en skolläkare och skolsköterska, psykolog, kurator och personal med specialpedagogisk kompetens. Hos elevhälsan kan du till exempel få prata om ditt mående, din kropp och din hemsituation. Om det behövs kan elevhälsan hjälpa dig vidare till exempelvis BUP.

Om du går på universitetet eller högskolan kan du vända dig till studenthälsan för att få rådgivning och samtalsstöd.

Psykiatrisk mottagning

Psykiatrin är specialiserade på psykiska besvär. I en del regioner kan en vända sig direkt till psykiatrin för att få hjälp och stöd, men i andra behövs en remiss från exempelvis vårdcentralen. Det betyder att en allmänläkare skickar en remiss till psykiatrin som sedan kontaktar dig.

Hitta vårdcentraler och psykiatriska mottagningar här: www.1177.se/hitta-vard.

Kyrkan

Inom kyrkan finns ofta präster eller diakoner tillgängliga för samtal. Du bestämmer själv vad du vill samtala med prästen om. På vissa orter finns det dessutom terapi- eller samtalsstöd via kyrkan. Du behöver inte vara troende eller engagerad i kyrkan för att få prata med en präst. Präster har, likt övrig personal inom vården, tystnadsplikt och får inte berätta vad ni pratat om för någon annan.

Socialtjänsten

I varje kommun finns en socialtjänst. De har ett särskilt ansvar för att barn och ungdomar ska ha det bra. På socialtjänsten arbetar socialsekreterare och de kan stödja och hjälpa i flera olika situationer, exempelvis om du känner dig otrygg hemma.

Kontaktuppgifter till socialtjänsten finns på kommunens webbplats. Läs gärna mer om socialtjänsten på www.kollpasoc.se.

Ungdomsmottagning

På ungdomsmottagningen kan du ställa frågor kring kroppen, sex och preventivmedel samt få stöd om du mår dåligt och behöver någon att prata med. De som arbetar på en ungdomsmottagning är exempelvis barnmorskor, sjuksköterskor, läkare och kuratorer. Hos ungdomsmottagningen kan du antingen boka en tid eller gå dit på så kallat drop-in. Vissa mottagningar kan även stödja dig genom videosamtal. Här är en lista på alla ungdomsmottagningar i Sverige: www.umo.se/ungdomsmottagningar.

Vårdcentralen

Till vårdcentralen kan du vända dig om du har fysiska och/eller psykiska besvär. På vårdcentralen arbetar bland annat kuratorer, sjuksköterskor, läkare och fysioterapeuter. Det är vanligt att en får träffa en kurator eller psykolog när en mår dåligt och är i behov av stöd. Vårdcentralen kan även remittera vidare till psykiatrin om det skulle vara aktuellt.

Om hjälpen inte fungerat

Ibland kan en av olika anledningar uppleva att det stöd som erbjudits inte varit till hjälp. Det kan exempelvis handla om att en viss behandlingsform inte fungerat eller att det inte funnits en personkemi med behandlaren. Ibland kan det också ta tid innan det känns rätt att ta emot hjälp. Det är inte ovanligt att detta väcker svåra känslor så som misslyckande eller hopplöshet.

Om det inte känns bra med den behandlare du har blivit tilldelad kan det finnas möjlighet att byta. Du kan antingen prata med din behandlare eller verksamhetens chef om detta. Du har också rätt att söka dig till en annan specialiserad öppenvårdsmottagning via så kallat fritt vårdval. På 1177 kan du läsa mer om dina rättigheter kring detta. Om du inte är nöjd med vården du får har du också möjlighet att lämna synpunkter och klagomål.

Ge en gåva Beställ material Bli medlem