Stödverksamhet

Vår stödverksamhet vänder sig till dig som är drabbad av självskadebeteende och/eller ätstörningar samt till dig som är närstående. Du kan höra av dig till oss om du är i behov av stöd, har frågor eller funderingar. Stödverksamheten består av Självskadechatten, vår jourmail och mentorskap.

Vi erbjuder även en privat Facebookgrupp för närstående till personer med självskadebeteende och/eller ätstörning och en Facebookgrupp för yrkesverksamma som möter målgruppen. Gruppernas syfte är att vara en trygg mötesplats där medlemmar kan finna stöd, utbyta erfarenheter och skapa nya lärdomar.

Vi som ger stöd

De som besvarar mail och chattsamtal i vår stödverksamhet är volontärer som genomgått en grundutbildning av SHEDO. Många av våra volontärer har egen erfarenhet av självskadebeteende och/eller ätstörningar, antingen som drabbad eller som närstående. Flera arbetar även med problematiken vid sidan om sitt ideella uppdrag i SHEDO. Alla volontärer med egen erfarenhet har tillfrisknat från sina tidigare självdestruktiva beteenden.

Våra volontärer finns här för dig på ett medmänskligt sätt och lyssnar på dig oavsett vad det handlar om. Du är välkommen att höra av dig till oss för att skriva eller chatta om precis vad som helst.

Vill du bli volontär i stödverksamheten?

Välkommen att lämna en intresseanmälan till info@shedo.se.