Stödverksamhet

Vår stödverksamhet vänder sig till dig som är drabbad av självskadebeteende och/eller ätstörningar samt till dig som är närstående. Du kan höra dig till oss om du är i behov av stöd, har frågor eller funderingar. Stödverksamheten består av Självskadechatten och vår jourmail.

Vi som ger stöd

De som besvarar mail och chattsamtal i vår stödverksamhet är volontärer som genomgått en grundutbildning av SHEDO. Många av våra volontärer har egen erfarenhet av självskadebeteende och/eller ätstörningar, antingen som drabbad eller som närstående. Flera arbetar även med problematiken vid sidan om sitt ideella uppdrag i SHEDO. Alla volontärer har tillfrisknat från eventuella tidigare självdestruktiva beteenden.

Våra volontärer finns här för dig på ett medmänskligt sätt och lyssnar på dig oavsett vad det handlar om. Du är välkommen att höra av dig till oss för att skriva eller chatta om precis vad som helst.

Vill du bli volontär i stödverksamheten?

Välkommen att lämna en intresseanmälan till info@shedo.se.