Anhörigutbildningar

Sedan december 2012 bedriver SHEDO ett anhörigprojekt, med syfte att ge anhöriga hjälpmedel och stöd. Tillsammans med Sensus Studieförbund har anhörigutbildningen Att vara anhörig till en person som är drabbad av självskadebeteende tagits framSyftet med utbildningen är att ge anhöriga stöd, kunskap, samt möjligheten att träffa andra anhöriga. Anhörigutbildningen är upplagd som en gruppaktivitet där anhöriga träffas vid åtta tillfällen.

På anhörigutbildningens träffar tas olika ämnen upp, som exempelvis:

  • Vad det innebär att vara anhörig
  • Faktadelar
  • Anhörigas hälsa och att hitta energi i vardagen
  • Tips och råd kring samtal, bemötande och förhållningssätt

Genom utbildningen får de anhöriga träffa andra i liknande situation, vilket på så vis kan minska känslan av ensamhet. Anhörigutbildningen har framtagits med hjälp av finansiering från Region Skåne och Nationella självskadeprojektet.

Anhörigutbildningen har utvärderats av Nka (Nationellt kompetenscentrum anhöriga) som genomfört en systematisk uppföljning. Utvärderingen kan laddas ner som PDF här!

Har du frågor om SHEDOs anhörigutbildningar? Kontakt: anhorigprojektet@shedo.se

Utbildning till samtalsledare 2020

Under 2020 utbildar vi tillsammans med Sensus Studieförbund samtalsledare i anhörigutbildningen. Utbildningen ges under en halvdag och genomförs på följande orter och dagar:

  • Göteborg 4 november kl. 13.00-16.00 på Sensus, Drottninggatan 30.
  • Stockholm 5 november kl. 13.00-16.00 på Sensus möte, Klara södra kyrkogata 1.
  • Malmö 9 november kl. 9:00-12:00 på Sensus Studentgatan 4.

Vi följer självklart Folkhälsomyndighetens rekommendationer relaterat till covid-19 och kommer att genomföra utbildningen med begränsat antal platser samt tillta åtgärder för att minimera smittspridning.

Kursen omfattar genomgång av materialet och metoderna som används samt kunskap om hur du leder anhöriggruppen genom processen i utbildningen. Målet är att du som ledare för anhörigutbildningen ska känna dig både trygg och inspirerad.

Du får kursmaterialet på plats.

Målgrupp för denna utbildning av utbildare

Kursdeltagare kan ha olika typer av grundutbildning (t.ex. psykolog, socionom, sjuksköterska, m.m.) samt arbeta inom psykiatri, socialpsykiatri eller HVB-hems verksamhet eller annan verksamhet som möter anhöriga till personer med självskadebeteende. Det är önskvärt att minst två personer från varje verksamhet tar del av denna utbildning. Intresse för samtalsledning och att ge stöd till anhöriga är en förutsättning.

Kostnader, material och resor

Utbildningen och materialet är kostnadsfritt för kursdeltagare. Om du får förhinder och inte avbokar senast en vecka före kurstillfället debiteras du kurskostnaden 900 kr, förutsatt att du inte ersätts av en kollega. Resor bokas individuellt och bekostas av din arbetsgivare.

Anmälan

Anmäl dig senast tre veckor före kurstillfället. Vi har ett begränsat antal platser och ”först till kvarn” gäller.

Frågor

Kontakta Kerstin Selén, Sensus studieförbund
kerstin.selen@sensus.se, 070 853 03 16

Är du anhörig och i behov av stöd? Här kan du läsa om det stöd vi erbjuder.