Anhörigutbildningar

Sedan 2012 bedriver SHEDO en anhörigutbildning i samarbete med Sensus Studieförbund. Syftet med anhörigutbildningen Att vara anhörig till en person som är drabbad av självskadebeteende är att ge anhöriga stöd, kunskap, samt möjligheten att träffa andra anhöriga. Anhörigutbildningen är upplagd som en gruppaktivitet där anhöriga träffas vid åtta tillfällen. Via utbildningen får anhöriga träffa andra i liknande situation, vilket kan minska känslan av ensamhet.

På anhörigutbildningens träffar berörs olika ämnen, till exempel:

  • Faktadelar
  • Vad det innebär att vara anhörig
  • Anhörigas hälsa och att hitta energi i vardagen
  • Tips och råd kring samtal, bemötande och förhållningssätt

Anhörigutbildningen har framtagits med hjälp av finansiering från Region Skåne och Nationella självskadeprojektet.

Anhörigutbildningen har utvärderats av Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) som genomfört en systematisk uppföljning. Utvärderingen kan laddas ner här (pdf).

Är du anhörig och i behov av stöd?

Läs mer här om det stöd vi erbjuder.