Sedan 2012 driver vi anhörigutbildningen Att vara anhörig till en person som är drabbad av självskadebeteende. Utbildningen är framtagen i samarbete med Sensus Studieförbund med hjälp av finansiering från Region Skåne och Nationella Självskadeprojektet. Utbildningen syftar till att ge stöd och information till närstående till personer med självskadebeteende. Genom utbildningen får anhöriga också träffa andra som befinner sig i liknande situationer och därigenom känna sig mindre ensamma.

Utbildningen är utformad som en studiecirkel á 8 tillfällen. På träffarna berörs exempelvis faktadelar, förhållningssätt och bemötande, vad det innebär att vara anhörig till en person med självskadebeteende, anhörigas hälsa, hur anhöriga kan hitta energi i vardagen, vanligt förekommande känslor och vägar vidare. Upplägget är lättanvänt och pedagogiskt och går att använda i både psykiatrisk som kommunal verksamhet.

Varje år utbildar vi nya samtalsledare i materialet som implementerar anhörigutbildningen i verksamheten och därigenom utvecklar stödet till anhöriga. Utbildningen till att bli samtalsledare i anhörigutbildningen ges i form av en halvdagsutbildning.

Nya utbildningstillfällen hösten 2024

Är du anhörig och i behov av stöd?

Läs mer om det stöd vi erbjuder i vår digitala stödverksamhet här.

För mer information, kontakta

Ge en gåva Beställ material Bli medlem