Anhörigutbildningar

Sedan 2012 bedriver SHEDO ett anhörigprojekt, med syfte att ge anhöriga hjälpmedel och stöd. Tillsammans med Sensus Studieförbund har anhörigutbildningen Att vara anhörig till en person som är drabbad av självskadebeteende tagits framSyftet med utbildningen är att ge anhöriga stöd, kunskap, samt möjligheten att träffa andra anhöriga. Anhörigutbildningen är upplagd som en gruppaktivitet där anhöriga träffas vid åtta tillfällen.

På anhörigutbildningens träffar tas olika ämnen upp, som exempelvis:

  • Vad det innebär att vara anhörig
  • Faktadelar
  • Anhörigas hälsa och att hitta energi i vardagen
  • Tips och råd kring samtal, bemötande och förhållningssätt

Genom utbildningen får de anhöriga träffa andra i liknande situation, vilket på så vis kan minska känslan av ensamhet. Anhörigutbildningen har framtagits med hjälp av finansiering från Region Skåne och Nationella självskadeprojektet.

Anhörigutbildningen har utvärderats av Nka (Nationellt kompetenscentrum anhöriga) som genomfört en systematisk uppföljning. Utvärderingen kan laddas ner som PDF här!

Har du frågor om SHEDOs anhörigutbildningar? Kontakt: anhorigprojektet@shedo.se

Är du anhörig och i behov av stöd? Här kan du läsa om det stöd vi erbjuder.