Anhörigutbildningar

Sedan 2012 bedriver SHEDO en anhörigutbildning i samarbete med Sensus Studieförbund. Syftet med anhörigutbildningen Att vara anhörig till en person som är drabbad av självskadebeteende är att ge anhöriga stöd, kunskap, samt möjligheten att träffa andra anhöriga. Anhörigutbildningen är upplagd som en gruppaktivitet där anhöriga träffas vid åtta tillfällen. Via utbildningen får anhöriga träffa andra i liknande situation, vilket kan minska känslan av ensamhet.

På anhörigutbildningens träffar berörs olika ämnen, till exempel:

  • Faktadelar
  • Vad det innebär att vara anhörig
  • Anhörigas hälsa och att hitta energi i vardagen
  • Tips och råd kring samtal, bemötande och förhållningssätt

Anhörigutbildningen har framtagits med hjälp av finansiering från Region Skåne och Nationella självskadeprojektet.

Anhörigutbildningen har utvärderats av Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) som genomfört en systematisk uppföljning. Utvärderingen kan laddas ner här (pdf).

Vi söker nya samtalsledare

Under hösten 2022 kommer vi utbilda nya samtalsledare så att verksamheter själva ska kunna erbjuda utbildningen till anhöriga. Samtalsledarna är personal från olika verksamheter som möter anhöriga till personer med ett självskadebeteende. Är du eller dina kollegor intresserade av att utbilda er till samtalsledare? Utbildningen är kostnadsfri och genomförs under en halvdag.

Datum

Onsdag 9 november, kl. 09-12 – Anmäl dig här.
Torsdag 10 november, kl. 09-12 – Anmäl dig här.
Fredag 11 november, kl. 09-12 – Anmäl dig här.

Är du anhörig och i behov av stöd?

Läs mer här om det stöd vi erbjuder.