Ego Nova är SHEDOs informationsverksamhet som bedrivs i syfte att sprida kunskap om självskadebeteende och ätstörningar. Detta görs främst genom föreläsningar, av personer med egen erfarenhet av självdestruktiva beteenden. Föreläsningarna består dels av föreläsarnas egna berättelse, men även av faktadelar som framtagits i samarbete med psykologiska institutionen vid Lunds universitet.

Information om självskadebeteende och ätstörningar sprids också via framtagna verktyg:

  • Ibland finns det inga enkla svar: en bok på området som riktar sig till allmänheten, skola och psykiatri. Boken kan beställas kostnadsfritt här.
  • Innerst inne kände jag bara ett stort jävla tomt hål: en dramadokumentär som riktar sig i första hand till skolor.
  • Tjejen som bar på en hemlighet: en dramadokumentär som riktar sig till allmänhet, psykiatri, socialtjänst med flera.
  • Forumteaterföreställningar om självskadebeteende och ätstörningar, med teatergruppen Solvere. En teaterföreställning riktad till vårdpersonal där publiken aktivt deltar för att lära sig hur en kan bemöta personer med självskadebeteende och ätstörningar.

Till dessa finns också handledningar för att de enklare ska kunna användas i olika sammanhang, som exempelvis på arbetsplatsträffar och temadagar.

Ego Nova var under perioden 2012-2015 ett Arvsfondsprojekt, men har sedan projektets slut varit en del av SHEDOs reguljära verksamhet med fortsatt finansiering från Nationella självskadeprojektet, Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen.

Sedan 2012 har Ego Nova nått cirka 135 000 personer och anses därmed vara den bredaste informationssatsningen som genomförts i Sverige på området självskadebeteende och ätstörningar.

För mer information och bokning, kontakta oss

form_icon_phone 0739-453115
Ge en gåva Beställ material Bli medlem