Opinion

En del av SHEDOs verksamhet består av att arbeta opinionsbildande och att verka för en bättre vård för målgruppen. Detta gör vi bland annat genom att delta i brukarråd runt om i Sverige samt genom att väcka debatt i frågor som rör föreningens områden.

Vårt intressepolitiska program har tagits fram med hjälp av  föreningens medlemmar. Det innehåller föreningens ståndpunkter i diverse frågor. Det intressepolitiska programmet hittar du här (i PDF-format).

Vill du vara med och göra skillnad?

Genom att bli medlem i föreningen stöttar du vårt arbete i kampen mot självskadebeteende och ätstörningar. Som medlem får du även möjlighet att påverka vårt arbete. Andra sätt att göra skillnad är genom att bli volontär eller skänka ett bidrag.