Opinion

En del i SHEDOs verksamhet är att arbeta opinionsbildande och verka för en bättre vård för målgruppen. Detta görs bland annat genom att delta i brukarråd runt om i Sverige och väcka debatt i frågor som rör föreningens områden.

Med hjälp av föreningens medlemmar har ett intressepolitiskt program tagits fram, med föreningens ståndpunkter i diverse frågor. Det intressepolitiska programmet hittar du här (PDF).

Vill du vara med och göra skillnad?

Genom att bli medlem i föreningen stöttar du vårt arbete i kampen mot självskadebeteende och ätstörningar. Som medlem får du även möjlighet att påverka vårt arbete. Andra sätt att göra skillnad är genom att bli volontär eller skänka ett bidrag.