Bli volontär i vår jourmail

En del av SHEDOs stödverksamhet är vår jourmail. Till denna hör både drabbade, närstående och yrkesverksamma av sig med frågor eller tankar som rör självskadebeteende, ätstörningar och psykisk ohälsa.

Stödsökande kan maila oss vid ett enstaka tillfälle, eller ha en längre kontinuerlig kontakt. Varje månad besvaras cirka 200 mail.

Vad uppdraget innebär för dig

Ditt uppdrag är att på ett medmänskligt plan besvara mail från stödsökande eller yrkesverksamma som hör av sig till jourmailen med tankar eller frågor om självskadebeteende och/eller ätstörningar. Självklart kan även den stödsökande ha tankar eller befinna sig i situationer som rör andra delar av livet, så som relationer, skolan eller vården.

Som volontär i jourmailen blir du tilldelad mail via SMS av jourmailsansvarig. Det är ansvarig som tilldelar volontärer nya mail som inkommer. Du besvarar mailet på valfri plats där du har tillgång till dator och Internet. Mailet ska besvaras inom max inom tre dygn. I varje konversation med stödsökande deltar tre volontärer som turas om att besvara.

Vem vi söker

Det viktigaste är att du har hjärtat på rätt ställe och vill hjälpa människor. Erfarenhet av självskadebeteende och/eller ätstörningar är en stor merit. Erfarenhet kan antingen vara utifrån tidigare egen problematik, som närstående eller yrke/utbildning. Om du har egen erfarenhet är det viktigt att du idag är fullt återhämtad och har fått distans till dina erfarenheter. Om du har erfarenhet som närstående är det viktigt att den du står bredvid är återhämtad eller har en stabilitet i sitt mående.

Du behöver ha datorvana samt goda kunskaper i språk och kommunikation. För att söka uppdraget behöver du vara minst 18 år gammal.

Då du kommer bli tilldelad mail via SMS krävs det att du har tillgång till mobiltelefon med svenskt telefonnummer.

Introduktion, utbildning och handledning

Som volontär i jourmailen kommer du få introduktion av ansvarig. Detta sker via videoprogrammet Zoom samt genom skriftliga utbildningsdokument. Individuell handledning finns alltid att tillgå om eller när behov finns.

Rekrytering

Vi rekryterar löpande. När vi har fått in din ansökan kommer du att få mer information om uppdraget, samt få besvara fiktiva mail. Om du kommer vidare i rekryteringsprocessen sker intervju via Zoom.

Ansökningsformulär