Bli lokalrepresentant

Vi söker nu lokalrepresentanter till föreningen. Att vara lokalrepresentant innebär att en är SHEDOs representant inom ett visst område, i en stad/ett par städer eller i en region där du bor. Lokalrepresentanternas uppdrag utgår från föreningens syfte och en kan bland annat:

  • Sprida föreningens trycksaker (flyers, färdighetslistor, böcker etc.)
  • Medverka i möten med nätverk, brukarråd och i andra liknande viktiga sammanhang
  • Synas på olika former av konferenser
  • Arbeta aktivt med media (t.ex. genomföra intervjuer i frågor rörande självskadebeteende och/eller ätstörningsproblematik eller informera om föreningen och dess arbete)
  • Anordna medlemsträffar i området där en är lokalrepresentant
  • Sprida kunskap om problematiken
Kvalifikationer

Det viktigaste är att en har intresse för våra frågor. Alla nya volontärer får introduktion och har ett ständigt stöd utav ansvarig och styrelsen. Utöver detta hålls nätverksträffar två gånger per år där en får chans att träffa andra lokalrepresentanter. Uppföljningssamtal sker per telefon och via videomötesprogram.

Vid tidigare egen erfarenhet av självskadebeteende och/eller ätstörningar är det viktigt att en mår bra och ser sig själv som frisk innan en åtar sig detta uppdrag.

Omfattning

Uppdraget som lokalrepresentant är flexibelt och en väljer själv hur mycket tid en vill och kan lägga på sitt uppdrag, men det är viktigt att en är beredd att lägga tid på sitt uppdrag.

När och var

Uppdraget genomförs i din stad (och ibland inom din region) och är fortlöpande.

Ansökan om att bli lokalrepresentant