Region Stockholm

sthlm@shedo.se

Britta Kiessling

Britta Kiessling

Britta är lokalrepresentant i region Stockholm. Hon jobbar med konst och kultur och har en bakgrund som dansare. Genom sitt engagemang i SHEDO vill Britta sprida kunskap om ätstörningar och självskadebeteende för att undvika en förenklad sjukdomsbild, rikta uppmärksamheten till delorsaker i samhällsklimatet, samt stärka kommunikationen mellan den drabbade, de anhöriga och vården.

Mona Malmström

Mona Malmström

Mona är lokalrepresentant i region Stockholm och sitter med i brukarrådet för psykiatri Södra Stockholm. Mona har största delen av sitt liv arbetat inom vården, idag som distriktssköterska på servicehus. Några år arbetade hon även med barn. Viktiga mål, enligt Mona, är att sträva efter lika behandling, rättigheter och vård för alla. Monas intressen är natur, kultur och musik. Mona sitter även i styrelsen i NSPH Stockholm.

Cassandra Lawrence

Cassandra Lawrence

Cassandra är lokalrepresentant i Stockholm. Hon har egen erfarenhet av psykisk ohälsa och vill öka kunskaperna och bekämpa fördomarna kring ämnet. Hon vill sprida information och stöd som hon gick miste om som drabbad. Cassandra är också verksam inom SHEDOs styrelse som vice ordförande, som föreläsare och samordnare för Självskadechatten.

Vid sidan av sitt engagemang i SHEDO är hon student vid Högskolan Kristianstads beteendevetenskapliga program.

Pia Ejeklint

Pia Ejeklint

Pia är lokalrepresentant i Stockholm. Hon jobbar som undersköterska inom LSS och studerar på komvux för att kunna söka vidare till sjuksköterskeprogrammet. Pia har egna erfarenheter av självskadebeteende. Hon brinner för att hjälpa drabbade och deras anhöriga, och vill även sprida kunskap för att förbättra vården för målgruppen. Pia är även verksam som föreläsare samt som volontär i jourmailen.

Daniella Petrovic

Daniella Petrovic

Daniella är lokalrepresentant i Stockholm och har tidigare varit drabbad av psykisk ohälsa. Hon upplever att hon fått fantastisk hjälp och vill nu ge tillbaka. Hon har upplevt både bra och dåligt bemötande inom vården och brinner därför för att utveckla ett gott bemötande och att sprida kunskap. På fritiden ägnar sig Daniella åt träning och matlagning tillsammans med vänner.

Benjamin Gyllenfjärd

Benjamin Gyllenfjärd

Benjamin är lokalrepresentant i Uppland och har tidigare varit drabbad av självskadebeteende och ätstörningar. Han har fått mycket hjälp med sin bipolära sjukdom och vill nu ge tillbaka. Han har upplevt mycket bra men också dåligt bemötande inom vården och brinner därför för att hjälpa andra och sprida kunskap.