Region Stockholm

sthlm@shedo.se

Britta Kiessling

Britta Kiessling

Britta är lokalrepresentant i region Stockholm. Hon jobbar med konst och kultur och har en bakgrund som dansare. Genom sitt engagemang i SHEDO vill Britta sprida kunskap om ätstörningar och självskadebeteende för att undvika en förenklad sjukdomsbild, rikta uppmärksamheten till delorsaker i samhällsklimatet, samt stärka kommunikationen mellan den drabbade, de anhöriga och vården.

Mona Malmström

Mona Malmström

Mona är lokalrepresentant i region Stockholm och sitter med i brukarrådet för psykiatri Södra Stockholm. Mona har största delen av sitt liv arbetat inom vården, idag som distriktssköterska på servicehus. Några år arbetade hon även med barn. Viktiga mål, enligt Mona, är att sträva efter lika behandling, rättigheter och vård för alla. Monas intressen är natur, kultur och musik. Mona sitter även i styrelsen i NSPH Stockholm.

Cassandra Lawrence

Cassandra Lawrence

Cassandra är lokalrepresentant i Stockholm. Hon har egen erfarenhet av psykisk ohälsa och vill öka kunskaperna och bekämpa fördomarna kring ämnet. Hon vill sprida information och stöd som hon gick miste om som drabbad. Cassandra är också verksam inom SHEDOs styrelse som vice ordförande, som föreläsare och samordnare för Självskadechatten.

Vid sidan av sitt engagemang i SHEDO är hon student vid Högskolan Kristianstads beteendevetenskapliga program.

Stephanie Brown

Stephanie Brown

Stephanie är lokalrepresentant i region syd. Hon har lång erfarenhet av psykisk ohälsa, men mår idag bättre. Hon arbetar som livscoach, samtalsterapeut, föreläsare, yogalärare, författare och politiskt aktiv. Hon är även författare och har skrivit om sin historia som drabbad av psykisk ohälsa. Genom sitt författarskap och engagemang i SHEDO vill hon visa att det går att bli frisk.

Amelie Roolf

Amelie Roolf

Amelie är lokalrepresentant i region väst, sekreterare i styrelsen och föreläsare. Hon bor deltid i Karlsborg med sin familj, och deltid i Stockholm där hon studerar till diakon. Hon har egen erfarenhet av självskadebeteenden och ätstörningar, och brinner alldeles särskilt för att stödja drabbade gravida och föräldrar. Fritiden kretsar mest kring att vara småbarnsfamilj, kreativt skapande, superhjältar och feminism. Foto: Johan Wikström

Pia Ejeklint

Pia Ejeklint

Pia är lokalrepresentant i Stockholm. Hon jobbar som undersköterska inom LSS och studerar på komvux för att kunna söka vidare till sjuksköterskeprogrammet. Pia har egna erfarenheter av självskadebeteende. Hon brinner för att hjälpa drabbade och deras anhöriga, och vill även sprida kunskap för att förbättra vården för målgruppen. Pia är även verksam som föreläsare samt som volontär i jourmailen.