Trots att det kan vara svårt att veta varför någon drabbas av en ätstörning så finns det flera saker som kan minska risken för att insjukna:

  • Att ha kunskap om ätstörningar för att veta vilken påverkan ätstörningen har på den drabbades psykiska och fysiska mående, kunna identifiera varningssignaler och ge rätt stöd. Detta är viktigt både på en individ- och samhällsnivå.
  • Att skapa en sund relation till mat kan innebära att undvika ett kategoriserande av mat som ”bra” eller dålig”. Det kan också handla om att eftersträva hälsosamma matvanor med varierade och regelbundna måltider.
  • Att inte gå på diet i viktminskningssyfte eftersom detta kan öka risken för att drabbas av en ätstörning.
  • Att tänka på språkbruket och undvika att kommentera sin eget eller andras utseende, vikt, kalorier och matintag kan minska ett ohälsosamt fokus på kropp och ätande.
  • Att stärka självkänslan är en viktig förebyggande åtgärd eftersom det innebär att du har en bra grundinställning till dig själv. Många med ätstörning upplever en dålig självkänsla och upplever svårigheter i att hantera utmaningar som de ställs inför.
  • Att ha ett kroppspositivt synsätt med ett neutralt eller positivt förhållningssätt gentemot den egna kroppen.
  • Att prata om känslor och tankar i stället för att hålla det inom sig kan minska risken för psykisk ohälsa och ätstörningar. På samhällsnivå kan det handla om att skapa utrymme för dessa ämnen inom exempelvis skolan.
Ge en gåva Beställ material Bli medlem