Ego Nova

Ego Nova är SHEDOs informationsverksamhet som bedrivs i syfte att sprida kunskap om självskadebeteende och ätstörningar. Detta görs främst genom föreläsningar, av personer med egen erfarenhet av självdestruktiva beteenden. Föreläsningarna består dels av föreläsarnas egna berättelse, men även av faktadelar som framtagits i samarbete med psykologiska institutionen vid Lunds universitet.

Genom Ego Nova sprider vi också information via projektverktyg, som består av:

  • Ibland finns det inga enkla svar, en bok om riktar sig till allmänheten, skola och psykiatri. Boken kan beställas kostnadsfritt här.
  • Innerst inne kände jag bara ett stort jävla tomt hål, en dramadokumentär som riktar sig i första hand till skolor.
  • Tjejen som bar på en hemlighet, en dramadokumentär som riktar sig till allmänhet, psykiatri, socialtjänst med flera.
  • Forumteaterföreställningar om självskadebeteende och ätstörningar, med teatergruppen Solvere. En teaterföreställning där publiken aktivt får delta för att lära sig hur en kan bemöta personer med självskadebeteende och ätstörningar. Denna föreställning riktar sig till personal inom skola och psykiatrin.

Till dessa projektverktyg finns också handledningar, för att de enklare ska kunna användas i olika sammanhang, som exempelvis på arbetsplatsträffar och temadagar.

Ego Nova finansierades under åren 2012-2015 av Allmänna Arvsfonden och har därefter finansierats genom medel från Nationella självskadeprojektet, Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen.

För mer information om projektet eller för att boka en föreläsning, hör av dig till:

Cassandra Lawrence
Telefon: 079 306 44 18
Mail: egonova@shedo.se