De allra flesta som är drabbade av ett självskadebeteende anstränger sig för att dölja det från sin omgivning, vilket betyder att det kan vara mycket svårt att upptäcka. Varningssignaler en bör vara uppmärksam på är:

  • Skador som inte har en ”naturlig” förklaring, t.ex. skärsår eller brännmärken
  • Om personen anstränger sig för att dölja sin kropp och exempelvis bär långärmat och täckande kläder när det är varmt ute
  • Om personen är nedstämd, har ångest eller blir aggressiv
  • Om personen har koncentrationssvårigheter på arbetet eller i skolan
  • Om personen uttrycker en negativ självbild eller självhat
  • Om personen utsätter sig för riskfyllda beteenden. Det kan exempelvis handla om slagsmål, droger eller riskfyllt sex

Är du i behov av stöd?

Hör gärna av dig till vår stödverksamhet. Vi finns här för dig som är drabbad av självdestruktiva beteenden och för dig som är närstående.

Ge en gåva Beställ material Bli medlem