Att ha ett sexuellt självskadebeteende kan innebära att ha sexuella kontakter som en inte mår bra av o​​ch där en skadas på olika sätt. Ofta utsätts en för fysiskt våld, kränkningar, smärta, förnedring och andra former av övergrepp. För vissa är att ”sälja sex” en form av sexuellt självskadebeteende. Likt andra former av självdestruktiva beteenden syftar detta till att hantera svåra och outhärdliga känslor, och kan för en kort stund uppfylla en önskad funktion.

Sexuellt självskadebeteende är starkt förknippat med situationer som innebär att någon eller några andra personer utsätter en annan person för övergrepp. Det finns också andra sätt att skadas sexuellt på, och alla förutsätter inte en eller flera förövare även om de flesta gör det. Det är viktigt att komma ihåg att skulden åligger personen som utsatt en för ett övergrepp, särskilt eftersom många upplever starka skam- och skuldkänslor för att de själva sökt upp situationen.

Organisationer som arbetar med att sprida kunskap om sexuella övergrepp och erbjuder stöd till både drabbade och närstående:

​Besök www.valjattsluta.se om du vill få hjälp att förändra ett kontrollerande eller våldsamt beteende mot dina närstående.

Ge en gåva Beställ material Bli medlem