Det finns inte tillräcklig forskning kring riskfaktorer för att drabbas av ett självskadebeteende, men det finns faktorer som är vanligt förekommande tillsammans med självskadebeteende. Vanligt förekommande faktorer är:

  • Starka upplevelser av negativa känslor. Svårigheter med att reglera, hantera eller beskriva känslor
  • Att vara drabbad av emotionellt instabilt personlighetssyndrom
  • Tidigare självdestruktiva beteenden
  • Depressiva symptom och sömnproblem
  • Negativa livserfarenheter i barndomen
  • Negativ självbild
  • Försämrad impulskontroll
  • Socioekonomisk utsatthet
  • Kronisk och/eller kroppslig sjukdom
Ge en gåva Beställ material Bli medlem