Region syd

Billie Viberg

Billie Viberg

Billie är lokalrepresentant i region syd. Billie är 40 år och bor i Lund tillsammans med sina två katter. Hon har egen erfarenhet av självskadebeteende men idag är hon fri från det. Genom sitt engagemang i SHEDO vill hon vara med och sprida kunskap om psykisk ohälsa då hon tycker detta är viktigt ämne.

På fritiden tycker hon om att påta på hon ute i sin lilla trädgård.

Charlotte Bergman

Charlotte Bergman

Charlotte är lokalrepresentant i Växjö, där hon bor med man och tre barn. Charlotte är utbildad psykiatriundersköterska och specialiserad barnundersköterska. Hon har många års erfarenhet av att möta människor som på olika sätt behöver stöd. Charlotte har ett genuint intresse för att göra skillnad för andra och att jobba förebyggande med psykisk ohälsa. Både som medmänniska och i sin profession. Genom sitt engagemang i SHEDO vill hon belysa ämnet psykisk ohälsa samt ge stöd till både drabbade och anhöriga samt till alla andra som vill veta och lära sig mer. Kunskap och kommunikation är bra verktyg när man vill uppnå förändring, samtidigt med ett fint bemötande.

Conny Allaskog

Conny Allaskog

Conny är lokalrepresentant i region syd, SHEDOs intressepolitiska ombud och projektledare för föreningens informationsprojekt Ego Nova. Conny är socionom och har tidigare arbetat som sektionschef inom LSS i Malmö och som utredare på Försäkringskassan. På fritiden läser han mycket och fyller sitt liv med frågor och projekt som han tycker känns spännande och viktiga, som till exempel SHEDO.

Ellinor Johansson

Ellinor Johansson

Ellinor är 30 år och bor i Växjö. Som ung kämpande hon med identitetsfrågor att vara adopterad, som resulterade i både självskadebeteende och ett problematiskt förhållande till mat. Idag är hon fri från både självskadebeteende och ätstörning. Ellinor har ett brinnande intresse för privatekonomi och ett stort engagemang i kyrkan som ideell arbetare.

Hanan Sabah Ryberg

Hanan Sabah Ryberg

Hanan är lokalrepresentant i region syd. Hon är författare och utbildad rättssociolog. Hennes intresse för frågor om hälsa och ohälsa, särskilt psykisk ohälsa, växte genom hennes tidigare arbeten med utsatta människor på olika sätt. Genom sitt engagemang i SHEDO vill hon verka för att ersätta stigmat med kunskap och därmed motverka diskriminering. Hon fyller sin fritid med bullet journals, biohacking och böcker.

Johanna Hansen

Johanna Hansen

Johanna är lokalrepresentant i region syd och har egen erfarenhet av psykisk ohälsa. Johanna läser idag till psykolog för att kunna hjälpa andra drabbade på bästa sätt. Hon har som vision att alla ska få den vård de har rätt till och är i behov av. Hon vill sprida kunskap om ätstörningar och självskadebeteende med förhoppningen att öka samhällets förståelse och ödmjukhet för de som drabbas.

På fritiden njuter hon av trädgården, familjen och virkar.

Linda Johansson

Linda Johansson

Linda är lokalrepresentant i syd. Hon jobbar som undersköterska och bor på landet utanför Brösarp i Skåne med familjen, två hundar, hästar och en massa katter.

Linda har erfarenhet av att vara anhörig till någon som lider av psykisk ohälsa, ätstörning och suicidtankar. Genom alla års kämpande så hon belysa och sprida kunskap till andra och brinner för våra ungdomar där ute som har det svårt.

Malin Wallin

Malin Wallin

Malin är 27 år gammal och bor i Karlskrona. Hon är snart färdigutbildad folkhälsovetare och arbetar då och då med att föreläsa i Suicide Zeros projekt livsviktiga snack. Hon är även mentor i SHEDO. Malin har själv erfarenheter av psykisk ohälsa och självdestruktiva beteenden och använder idag detta för att hjälpa andra, detta via sociala medier samt via engagemang hos oss på SHEDO och hos Suicide Zero. Malin har ett brinnande intresse för hälsa och särskilt psykisk hälsa, hon vill vara med och sprida kunskap, ta bort stigmatisering samt vara ett stöd för andra.

Michaela Eriksson

Michaela Eriksson

Michaela är lokalrepresentant i region syd och även föreläsare. Hon har själv varit drabbad av självskadebeteende under många år, men är idag frisk. Hon brinner för mänskliga rättigheter. På fritiden ägnar hon sig gärna åt att skriva, läsa eller vistas i naturen. Michaela engagerar sig i SHEDO för att hon tycker att det viktigt att sprida kunskap samt för att hon vill sudda ut de fördomar som finns kring psykisk ohälsa.

Thea Persson

Thea Persson

Thea är lokalrepresentant i region syd och har egna erfarenheter av psykisk ohälsa. Hon vill sprida hopp om förändring. Detta tillsammans med en tro på medmänsklighet, öppenhet och att arbeta
förebyggande.

Thea arbetar just nu inom skola, men har även arbetat på bland annat HVB-hem. När hon inte jobbar eller engagerar sig i föreningar skriver och läser hon eller är ute i naturen med familj samt hundar.

Vill du komma i kontakt med lokalrepresentanterna i syd?