Region Syd

syd@shedo.se

Conny Allaskog

Conny Allaskog

Conny är lokalrepresentant i region syd, SHEDOs intressepolitiska ombud och projektledare för föreningens informationsprojekt Ego Nova. Conny är socionom och har tidigare arbetat som sektionschef inom LSS i Malmö och som utredare på Försäkringskassan. På fritiden läser han mycket och fyller sitt liv med frågor och projekt som han tycker känns spännande och viktiga, som till exempel SHEDO.

Kim De Luca

Kim De Luca

Kim engagerar sig i SHEDO eftersom hon brinner för att ge hopp till drabbade personer, efter att tidigare själv ha varit drabbad av ätstörningar. Hon är utbildad religionshistoriker och socionom, och jobbar som kurator i sjukvården. Hon bor i ett hus på landet med sin familj och katten Kompis. På fritiden ägnar hon sig åt sina barn, yoga, meditation, odling och att läsa böcker.

Ellinor Johansson

Ellinor Johansson

Ellinor är 30 år och bor i Växjö. Som ung kämpande hon med identitetsfrågor att vara adopterad, som resulterade i både självskadebeteende och ett problematiskt förhållande till mat. Idag är hon fri från både självskadebeteende och ätstörning. Ellinor har ett brinnande intresse för privatekonomi och ett stort engagemang i kyrkan som ideell arbetare.

Michaela Eriksson

Michaela Eriksson

Michaela är lokalrepresentant i region syd och även föreläsare. Hon har själv varit drabbad av självskadebeteende under många år, men är idag frisk. Hon brinner för mänskliga rättigheter. På fritiden ägnar hon sig gärna åt att skriva, läsa eller vistas i naturen. Michaela engagerar sig i SHEDO för att hon tycker att det viktigt att sprida kunskap samt för att hon vill sudda ut de fördomar som finns kring psykisk ohälsa.

Carolina Olsson

Carolina Olsson

Carolina är lokalrepresentant i region syd. Hon bor i Kristianstad med sina två orientalkatter. Hon är samhällsvetare och har jobbat med mänskliga rättigheter i flera år. Hon har egen erfarenhet av självskadebeteende och har spenderat flera år inom slutenvård och behandlingshem. Idag är hon frisk och ser vikten av att lyfta mänskliga rättigheter inom vårdapparaten; dels för att få en förbättrad vård och dels för att patienter (och alla andra!) ska se sitt unika värde och behandla sig själva och andra som födda fria och lika i värde.

Sassa Holmberg

Sassa Holmberg

Sassa är lokalrepresentant i region syd. Hon läser arbetsterapeut programmet på Lunds Universitet med ett stort intresse av vardagens betydelse för personers hälsa. Hon är sedan tidigare utbildad djurskötare, men har ett engagemang i att använda sina personliga erfarenheter av psykisk ohälsa för att hjälpa andra. Utöver lokalrepresentant är Sassa även volontär i Självskadechatten. På fritiden tränar Sassa med sin hund eller myser med sina tamråttor.

Michelle Nilsson

Michelle Nilsson

Michelle är lokalrepresentant i region syd. Hon är egenerfaren, vilket gör att SHEDOs hjärtefrågor och salutogena perspektiv är något som hon själv värderar och förespråkar i allra högsta grad! Utöver sitt engagemang inom SHEDO arbetar Michelle som projektledare för Patientforum och som brukarrevisionssamordnare inom NSPH Skåne. Hon har bl.a. en kandidatexamen inom beteendevetenskap och en 1-årig utbildning inom KBT. På fritiden ägnar hon sig åt att skriva poesi, läsa böcker och att vara i naturen.

Jennie Jonsson

Jennie Jonsson

Jennie är lokalrepresentant i region syd. Hon var i flera års tid drabbad av självskadebeteende, men är idag frisk och har lärt sig att älska sig själv. Jennie har valt att engagera sig i SHEDO då hennes största dröm är att kämpa för människor med psykisk ohälsa. Hon tror att kunskap och en genuin vilja att skapa förståelse kan bygga upp ett samhälle där alla kan känna sig trygga. Förutom att arbeta med detta och sprida SHEDOs budskap, älskar Jennie matlagning och att tillbringa tid med människor som inspirerar henne.

Charlotte Bergman

Charlotte Bergman

Charlotte är lokalrepresentant i Växjö, där hon bor med man och tre barn. Charlotte är utbildad psykiatriundersköterska och specialiserad barnundersköterska. Hon har många års erfarenhet av att möta människor som på olika sätt behöver stöd. Charlotte har ett genuint intresse för att göra skillnad för andra och att jobba förebyggande med psykisk ohälsa. Både som medmänniska och i sin profession. Genom sitt engagemang i SHEDO vill hon belysa ämnet psykisk ohälsa samt ge stöd till både drabbade och anhöriga samt till alla andra som vill veta och lära sig mer. Kunskap och kommunikation är bra verktyg när man vill uppnå förändring, samtidigt med ett fint bemötande.