Region Syd

syd@shedo.se

Conny Allaskog

Conny Allaskog

Conny är lokalrepresentant i region syd och projektledare för SHEDOs informationsprojekt Ego Nova. Conny är socionom och har tidigare arbetat som sektionschef inom LSS i Malmö och som utredare på Försäkringskassan. På fritiden läser han mycket och fyller sitt liv med frågor och projekt som han tycker känns spännande och viktiga, som till exempel SHEDO.

Hanna Hildeman

Hanna Hildeman

Hanna är lokalrepresentant i region syd och bor i Malmö med sin kille och deras dotter. Hanna har egen erfarenhet av destruktiva beteenden som numera är ersatta av konstruktiva beteenden. Hon är konstnär och hobbytatuerare, skriver raptexter ibland och jobbar med inflytande i psykiatrin på olika sätt. Till exempel är hon en av föreläsarna i SHEDO.

Therése Fors

Therése Fors

Therése är lokalrepresentant i region syd. Hon bor i Klippan tillsammans med sin katt och arbetar som förskollärare. Therése har egen erfarenhet av psykisk ohälsa och olika institutioner i samband med problematiken. Therése är idag frisk och alla hennes erfarenheter har skapat ett brinnande intresse för att dela med sig samt hjälpa andra som befinner sig i liknande situationer som hon själv en gång varit i. Therése självskadebeteende gick alldeles för långt och hon tycker inte att det ska behöva gå så långt!

Carolina Olsson

Carolina Olsson

Carolina är lokalrepresentant i region syd. Hon bor i Kristianstad med sina två orientalkatter. Hon är samhällsvetare och har jobbat med mänskliga rättigheter i flera år. Hon har egen erfarenhet av självskadebeteende och har spenderat flera år inom slutenvård och behandlingshem. Idag är hon frisk och ser vikten av att lyfta mänskliga rättigheter inom vårdapparaten; dels för att få en förbättrad vård och dels för att patienter (och alla andra!) ska se sitt unika värde och behandla sig själva och andra som födda fria och lika i värde.

Paula Lindberg

Paula Lindberg

Paula är lokalrepresentant i region syd och även föreläsare. Genom sina personliga erfarenheter inom psykiatrin vill hon förmedla att det går att bli frisk och återta makten över sitt liv. Hon tycker det är viktigt att minska stigmatiseringen av psykisk ohälsa i samhället. Vid sidan av sitt engagemang i SHEDO är hon student vid Högskolan Kristianstads beteendevetenskapliga program. I framtiden hoppas hon kunna arbeta med den psykosociala hälsan i arbetslivet.

Michaela Eriksson

Michaela Eriksson

Michaela är lokalrepresentant i region syd och även föreläsare. Hon har själv varit drabbad av självskadebeteende under många år, men är idag frisk. Hon brinner för mänskliga rättigheter. På fritiden ägnar hon sig gärna åt att skriva, läsa eller vistas i naturen. Michaela engagerar sig i SHEDO för att hon tycker att det viktigt att sprida kunskap samt för att hon vill sudda ut de fördomar som finns kring psykisk ohälsa.

Michelle Nilsson

Michelle Nilsson

Michelle är lokalrepresentant i region syd. Hon är egenerfaren, vilket gör att SHEDOs hjärtefrågor och salutogena perspektiv är något som hon själv värderar och förespråkar i allra högsta grad! Utöver sitt engagemang inom SHEDO arbetar Michelle som projektledare för Patientforum och som brukarrevisionssamordnare inom NSPH Skåne. Hon har bl.a. en kandidatexamen inom beteendevetenskap och en 1-årig utbildning inom KBT. På fritiden ägnar hon sig åt att skriva poesi, läsa böcker och att vara i naturen.

Daniella Petrovic

Daniella Petrovic

Daniella är lokalrepresentant i Malmö och har tidigare varit drabbad av psykisk ohälsa. Hon upplever att hon fått fantastisk hjälp och vill nu ge tillbaka. Hon har upplevt både bra och dåligt bemötande inom vården och brinner därför för att utveckla ett gott bemötande och att sprida kunskap. På fritiden ägnar sig Daniella åt träning och matlagning tillsammans med vänner.

Sassa Holmberg

Sassa Holmberg

Sassa är lokalrepresentant i region syd. Hon läser arbetsterapeut programmet på Lunds Universitet med ett stort intresse av vardagens betydelse för personers hälsa. Hon är sedan tidigare utbildad djurskötare, men har ett engagemang i att använda sina personliga erfarenheter av psykisk ohälsa för att hjälpa andra. Utöver lokalrepresentant är Sassa även volontär i Självskadechatten. På fritiden tränar Sassa med sin hund eller myser med sina tamråttor.

Jennie Jonsson

Jennie Jonsson

Jennie är lokalrepresentant i region syd. Hon var i flera års tid drabbad av självskadebeteende, men är idag frisk och har lärt sig att älska sig själv. Jennie har valt att engagera sig i SHEDO då hennes största dröm är att kämpa för människor med psykisk ohälsa. Hon tror att kunskap och en genuin vilja att skapa förståelse kan bygga upp ett samhälle där alla kan känna sig trygga. Förutom att arbeta med detta och sprida SHEDOs budskap, älskar Jennie matlagning och att tillbringa tid med människor som inspirerar henne.