Region syd

Annelie Ekelin

Annelie Ekelin

Annelie är lokalrepresentant i region syd. Annelie har tidigare arbetat som ledare och chef med personalansvar och har i de rollerna mött människor som mått dåligt och haft självdestruktiva beteenden. Annelie har också varit anhörig till en person som haft självdestruktiva beteende. Annelie är utbildad stresscoach och hjälper enskilda personer privat och i företag att framför allt arbeta preventivt med stressrelaterade problem. Annelie brinner för att informera om psykisk ohälsa och genom att bli lokalrepresentant vill hon sprida kunskap kring psykisk ohälsa.

Carolina Olsson

Carolina Olsson

Carolina är lokalrepresentant i region syd. Hon bor i Kristianstad med sina två orientalkatter. Hon är samhällsvetare och har jobbat med mänskliga rättigheter i flera år. Hon har egen erfarenhet av självskadebeteende och har spenderat flera år inom slutenvård och behandlingshem. Idag är hon frisk och ser vikten av att lyfta mänskliga rättigheter inom vårdapparaten; dels för att få en förbättrad vård och dels för att patienter (och alla andra!) ska se sitt unika värde och behandla sig själva och andra som födda fria och lika i värde.

Charlotte Bergman

Charlotte Bergman

Charlotte är lokalrepresentant i Växjö, där hon bor med man och tre barn. Charlotte är utbildad psykiatriundersköterska och specialiserad barnundersköterska. Hon har många års erfarenhet av att möta människor som på olika sätt behöver stöd. Charlotte har ett genuint intresse för att göra skillnad för andra och att jobba förebyggande med psykisk ohälsa. Både som medmänniska och i sin profession. Genom sitt engagemang i SHEDO vill hon belysa ämnet psykisk ohälsa samt ge stöd till både drabbade och anhöriga samt till alla andra som vill veta och lära sig mer. Kunskap och kommunikation är bra verktyg när man vill uppnå förändring, samtidigt med ett fint bemötande.

Conny Allaskog

Conny Allaskog

Conny är lokalrepresentant i region syd, SHEDOs intressepolitiska ombud och projektledare för föreningens informationsprojekt Ego Nova. Conny är socionom och har tidigare arbetat som sektionschef inom LSS i Malmö och som utredare på Försäkringskassan. På fritiden läser han mycket och fyller sitt liv med frågor och projekt som han tycker känns spännande och viktiga, som till exempel SHEDO.

Ellinor Johansson

Ellinor Johansson

Ellinor är 30 år och bor i Växjö. Som ung kämpande hon med identitetsfrågor att vara adopterad, som resulterade i både självskadebeteende och ett problematiskt förhållande till mat. Idag är hon fri från både självskadebeteende och ätstörning. Ellinor har ett brinnande intresse för privatekonomi och ett stort engagemang i kyrkan som ideell arbetare.

Hanan Sabah Ryberg

Hanan Sabah Ryberg

Hanan är lokalrepresentant i region syd. Hon är författare och utbildad rättssociolog. Hennes intresse för frågor om hälsa och ohälsa, särskilt psykisk ohälsa, växte genom hennes tidigare arbeten med utsatta människor på olika sätt. Genom sitt engagemang i SHEDO vill hon verka för att ersätta stigmat med kunskap och därmed motverka diskriminering. Hon fyller sin fritid med bullet journals, biohacking och böcker.

Johanna Hansen

Johanna Hansen

Johanna är lokalrepresentant i region syd och har egen erfarenhet av psykisk ohälsa. Johanna läser idag till psykolog för att kunna hjälpa andra drabbade på bästa sätt. Hon har som vision att alla ska få den vård de har rätt till och är i behov av. Hon vill sprida kunskap om ätstörningar och självskadebeteende med förhoppningen att öka samhällets förståelse och ödmjukhet för de som drabbas.

På fritiden njuter hon av trädgården, familjen och virkar.

Kevin Månsson

Kevin Månsson

Kevin är lokalrepresentant i region syd och har många års erfarenhet av självskadebeteende och vård. Kevin är en person som vill göra skillnad och upplysa om ett av de viktigaste ämnena han vet, psykisk ohälsa och följderna av det. En viktig aspekt att belysa är att självskadebeteende drabbar män i lika hög omfattning som kvinnor, och att det finns en tabu kring detta. Kevin är i grunden utbildad barnskötare med erfarenhet inom förskola/skola i att lära ut och ta hand om barn. Förutom detta så lever han med sin sambo och sin katt som följer honom vart han än går.

Kim De Luca

Kim De Luca

Kim engagerar sig i SHEDO eftersom hon brinner för att ge hopp till drabbade personer, efter att tidigare själv ha varit drabbad av ätstörningar. Hon är utbildad religionshistoriker och socionom, och jobbar som kurator i sjukvården. Hon bor i ett hus på landet med sin familj och katten Kompis. På fritiden ägnar hon sig åt sina barn, yoga, meditation, odling och att läsa böcker.

Linda Viberg

Linda Viberg

Linda är lokalrepresentant i region syd. Linda är 40 år och bor i Lund tillsammans med sina två katter. Hon har egen erfarenhet av självskadebeteende men idag är hon fri från det. Genom sitt engagemang i SHEDO vill hon vara med och sprida kunskap om psykisk ohälsa då hon tycker detta är viktigt ämne.

På fritiden tycker hon om att påta på hon ute i sin lilla trädgård.

Michaela Eriksson

Michaela Eriksson

Michaela är lokalrepresentant i region syd och även föreläsare. Hon har själv varit drabbad av självskadebeteende under många år, men är idag frisk. Hon brinner för mänskliga rättigheter. På fritiden ägnar hon sig gärna åt att skriva, läsa eller vistas i naturen. Michaela engagerar sig i SHEDO för att hon tycker att det viktigt att sprida kunskap samt för att hon vill sudda ut de fördomar som finns kring psykisk ohälsa.

Vill du komma i kontakt med lokalrepresentanterna i syd?