Region Stockholm

Cassandra Lawrence

Cassandra Lawrence

Cassandra är lokalrepresentant i Stockholm. Hon har egen erfarenhet av psykisk ohälsa och vill öka kunskaper, bekämpa fördomar och sprida hopp.

Cassandra är också verksam som föreningens ordförande, som föreläsare och samordnare för Självskadechatten. Vid sidan av sitt engagemang i SHEDO arbetar hon på ett LSS-boende och studerar till beteendevetare.

Pia Ejeklint

Pia Ejeklint

Pia är lokalrepresentant i Stockholm och har egna erfarenheter av psykisk ohälsa och självskadebeteende. Hon brinner för att förbättra vården för målgruppen och vill sprida hopp till såväl drabbade och anhöriga som till vårdpersonal.

Pia är även verksam som föreläsare i föreningen och jonglerar livet som tvåbarnsmamma med sjuksköterskestudier.

Daniella Petrovic

Daniella Petrovic

Daniella är lokalrepresentant i Stockholm och har tidigare varit drabbad av psykisk ohälsa. Hon upplever att hon fått fantastisk hjälp och vill nu ge tillbaka. Hon har upplevt både bra och dåligt bemötande inom vården och brinner därför för att utveckla ett gott bemötande och att sprida kunskap. På fritiden ägnar sig Daniella åt träning och matlagning tillsammans med vänner.

Britta Kiessling

Britta Kiessling

Britta är lokalrepresentant i region Stockholm. Hon jobbar med konst och kultur och har en bakgrund som dansare. Genom sitt engagemang i SHEDO vill Britta sprida kunskap om ätstörningar och självskadebeteende för att undvika en förenklad sjukdomsbild, rikta uppmärksamheten till delorsaker i samhällsklimatet, samt stärka kommunikationen mellan den drabbade, de anhöriga och vården.

Benjamin Gyllenfjärd

Benjamin Gyllenfjärd

Benjamin är lokalrepresentant i Uppland och har tidigare varit drabbad av självskadebeteende och ätstörningar. Han har fått mycket hjälp med sin bipolära sjukdom och vill nu ge tillbaka. Han har upplevt mycket bra men också dåligt bemötande inom vården och brinner därför för att hjälpa andra och sprida kunskap.

Mona Malmström

Mona Malmström

Mona är lokalrepresentant i region Stockholm och sitter med i brukarrådet för psykiatri Södra Stockholm. Mona har största delen av sitt liv arbetat inom vården, idag som distriktssköterska på servicehus. Några år arbetade hon även med barn. Viktiga mål, enligt Mona, är att sträva efter lika behandling, rättigheter och vård för alla. Monas intressen är natur, kultur och musik. Mona sitter även i styrelsen i NSPH Stockholm.

Caroline Bjuvholt

Caroline Bjuvholt

Caroline är lokalrepresentant i region Stockholm. Hon har tidigare haft självskadebeteende men är idag fri från det och jobbar inom psykiatrin som skötare.

Caroline brinner för att sprida kunskap om psykisk ohälsa och att man kan tillfriskna från destruktiva beteenden. På fritiden tycker hon om att vara ute eller handarbeta.

Vill du komma i kontakt med lokalrepresentanterna i Stockholm?