Region Öst

ost@shedo.se

Veronica Deland

Veronica Deland

Veronica är lokalrepresentant i Värmland, och bor på landet utanför Karlstad med sin man Stefan och dotter. Hon har arbetat med hälsa och friskvård sen 2002, drivit klinik och har idag eget företag. Hon är utbildad socialpedagog, akupunktör, hormonterapeut och familjerådgivare. Hon har tidigare arbetat på behandlingshem med problematik som droger, kriminalitet, psykisk ohälsa och självskadebeteende. Hon har egen erfarenhet som anhörig till någon med självdestruktivt beteende. Veronica brinner kring frågor gällande psykisk och fysisk ohälsa och hon hoppas att hennes erfarenhet kan gynna andra. Att förebygga, sprida kunskap, förbättra vården är ett måste!

Annica Jigered

Annica Jigered

Annica är lokalrepresentant i region öst och är bosatt i Linköping med sin sambo. Hon är aktiv inom Handelsanställdas förbund, främst inom ungdomsverksamheten. Annica har tidigare erfarenheter kring psykisk ohälsa, men är idag frisk. Genom sitt engagemang i SHEDO vill hon öka förståelsen kring psykisk ohälsa och verka för att de drabbade och anhöriga ska få den stöttning de behöver. Annica är även verksam inom SHEDOs styrelse samt som chattare i Självskadechatten.

Malin Johansson

Malin Johansson

Malin är lokalrepresentant i region öst och bor i Linköping tillsammans med sin fästman och deras katt. Hon jobbar som undersköterska på US i Linköping. Malin gick vård och omsorg på gymnasiet med inriktning psykiatri för att hon brinner för psykisk ohälsa på grund av sina egna erfarenheter av ätstörningar och självskadebeteende. Hon vill genom sitt engagemang i SHEDO jobba för att personer med psykisk ohälsa ska få bättre hjälp och vård än det hon själv fick. Tack vare stöd av nära och kära, speciellt sin fästman, är hon nu fri från sina problem och vill nu använda sina erfarenheter för att hjälpa andra!

Lisa Johansson

Lisa Johansson

Lisa är lokalrepresentant i region Örebro och föreläsare för SHEDO. Hon studerar just nu på socionomprogrammet vid Örebro Universitet och drömmer om att få jobba som psykoterapeut i framtiden. Lisa levde länge med både självskadebeteende och ätstörning. Idag mår Lisa bra och med grund i sina egna erfarenheter brinner hon för att sprida kunskap och förståelse om psykisk ohälsa. Lisa vill också slå hål på myter och minska stigmatiseringen kring psykisk ohälsa, med fokus på självdestruktivitet då hon hoppas på att det ska leda till att allt fler vågar prata om ämnet och vågar söka hjälp. Utöver engagemanget i SHEDO och studerandet tycker Lisa mycket om att måla, skriva samt vara ute i naturen med sin hund. Kreativiteten har länge fungerat som en slags medicin för Lisa när hon mått dåligt, det här då hon känner ett lugn och trygghetskänsla när hon får sitta ner och måla en tavla eller skriva en text.