Region norr

Birgitta Henriksson Lindmark

Birgitta Henriksson Lindmark

Birgitta är lokalrepresentant i Kiruna och har de senaste åren jobbat med ungdomar i skolan. Hon vill via sitt engagemang i SHEDO öka förståelsen för självskadebeteende och ätstörningar i samhället, både i skolan och inom vården för att de drabbade ska få så bra hjälp som möjligt, så tidigt som möjligt. Birgitta hoppas kunna verka för att både drabbade och deras anhöriga för det stöd de behöver och att den drabbade får hjälp att se sina egna styrkor och möjlighet till tillfrisknande.

Ida Calla Engman

Ida Calla Engman

Ida är lokalrepresentant i norr. Hon bor i Luleå med sin sambo och hund. För tillfället studerar hon på universitet.

På fritiden brukar hon måla, läsa och spendera tid i naturen. Hon valde att bli medlem i SHEDO och volontär i Självskadechatten för sprida kunskap och stötta personer med psykisk ohälsa.

Johanna Sigfridsson

Johanna Sigfridsson

Johanna är lokalrepresentant i Västerbotten och föreläsare för SHEDO. Johanna bor tillsammans med sin man och två söner i Umeå. Hon studerar på Umeå universitetet till socionom och drömmer att få arbeta för individer som drabbats av psykisk ohälsa. Johanna har lidit av självskadebeteende och ätstörning, men är idag frisk och vill gärna sprida kunskap, minska stigmatisering samt skapa förståelse kring psykisk ohälsa.

Tina Larsson

Tina Larsson

Tina är lokalrepresentat i region norr och bosatt i Luleå tillsammans med sin sambo. Hon är utbildad arkeolog (fil. Kand.) och beteendevetare med inriktning psykologi (fil. Kand.). På fritiden brukar Tina fotografera på uppdrag samt gillar att läsa, promenera, vara ute i naturen och resa. Tina har egna erfarenheter av psykisk ohälsa, men mår idag bra. Genom sitt engagemang i SHEDO vill hon belysa ämnet psykisk ohälsa, såväl som att ge stöd till drabbade och anhöriga som volontär i Självskadechatten och jourmailen.

Vill du komma i kontakt med lokalrepresentanterna i norr?