Region norr

Birgitta Henriksson Lindmark

Birgitta Henriksson Lindmark

Birgitta är lokalrepresentant i Kiruna och har de senaste åren jobbat med ungdomar i skolan. Hon vill via sitt engagemang i SHEDO öka förståelsen för självskadebeteende och ätstörningar i samhället, både i skolan och inom vården för att de drabbade ska få så bra hjälp som möjligt, så tidigt som möjligt. Birgitta hoppas kunna verka för att både drabbade och deras anhöriga för det stöd de behöver och att den drabbade får hjälp att se sina egna styrkor och möjlighet till tillfrisknande.

Cassandra Lawrence

Cassandra Lawrence

Cassandra är lokalrepresentant i region Gävleborg. Hon är utbildad beteendevetare med egen erfarenhet av psykisk ohälsa. Genom sitt engagemang i SHEDO vill Cassandra öka kunskapen och förståelsen för psykisk ohälsa samt sprida hopp om att det går att bli frisk.

Cassandra är även verksam som föreningens ordförande, verksamhetsansvarig i mentorskapet och föreläsare.

Christina Ahlin

Christina Ahlin

Christina är lokalrepresentant i region norr och även föreläsare. Genom sitt engagemang vill hon öka förståelsen för drabbade av ätstörningar och självskadebeteende. Christina har erfarenhet av självskadebeteende och ätstörning samt har en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Hon bor utanför Luleå med sin familj. Ledig tid spenderar hon med vänner och familj, gärna i skog och fjäll.

Ida Calla Engman

Ida Calla Engman

Ida är lokalrepresentant i norr. Hon bor i Luleå med sin sambo och hund. För tillfället studerar hon på universitet.

På fritiden brukar hon måla, läsa och spendera tid i naturen. Hon valde att bli medlem i SHEDO och volontär i Självskadechatten för sprida kunskap och stötta personer med psykisk ohälsa.

Irja Wikström

Irja Wikström

Irja är lokalrepresentant i region norr och föreläsare för SHEDO. Hon jobbar som diakon i Svenska Kyrkan och bor i Umeå tillsammans med sin man. Irja brinner för att sprida kunskap om psykisk ohälsa och självskadebeteende. Hon vill jobba för bättre stöd till drabbade och anhöriga, men har även en önskan om att jobba förebyggande och arbeta för att stärka individers självkänsla och psykiska mående. Många av Irjas nära vänner har både haft självskadebeteende och ätstörningar och därav har hon personliga erfarenheter av hur viktigt det är med stöd och vård för både drabbade och de som står nära och hur viktigt det är att jobba för en bättre psykiatri! Irja är även aktiv som attitydambassadör i (H)järnkoll och skriver en bok om bipolär sjukdom. Fritiden ägnas åt SHEDO, Djurens Rätt, film, serier och hennes katter.

Johanna Sigfridsson

Johanna Sigfridsson

Johanna är lokalrepresentant i Västerbotten. Hon är även styrelseledamot, föreläsare och mentor. Genom sitt engagemang i föreningen vill Johanna sprida hopp, men även öka förståelse och minska stigmatiseringen för SHEDOs hjärtefrågor; självskadebeteende och ätstörning.

Johanna bor i Umeå med sin man och två söner. Hon är utbildad socionom och jobbar som socialsekreterare på utredningsenheten barn och unga. Utöver sitt engagemang i SHEDO tillbringar Johanna gärna sin fritid med familjen ute på landet.

Tina Larsson

Tina Larsson

Tina är lokalrepresentat i region norr och bosatt i Luleå tillsammans med sin sambo. Hon är utbildad arkeolog (fil. Kand.) och beteendevetare med inriktning psykologi (fil. Kand.). På fritiden brukar Tina fotografera på uppdrag samt gillar att läsa, promenera, vara ute i naturen och resa. Tina har egna erfarenheter av psykisk ohälsa, men mår idag bra. Genom sitt engagemang i SHEDO vill hon belysa ämnet psykisk ohälsa, såväl som att ge stöd till drabbade och anhöriga som volontär i Självskadechatten och jourmailen.

Therese Sandell

Therese Sandell

Therese är lokalrepresentant i region norr. Bor i Östersund tillsammans med sin tax Sven. Hon är utbildad folkhälsovetare och arbetar på Arbetsförmedlingen. Hon har egen erfarenhet av självskadebeteende och är föreläsare för SHEDO.

Therese vill genom sitt engagemang i SHEDO sprida hopp och kunskap för att öka förståelsen kring självskadebeteende och ätstörningar.

Patricia Paglert

Patricia Paglert

Patricia är lokalrepresentant i region norr. Patricia har egna erfarenheter av självskada och ätstörning och är även volontär i Självskadechatten. Genom hennes uppdrag i SHEDO vill hon kunna finnas där för andra som har det tufft och behöver hjälp att orka, samt öka förståelsen för personer som lever med psykisk ohälsa. Patricia bor i Östersund och fritiden spenderas ofta med hennes häst och med att spela piano.

Wilma Seláhn Forsström

Wilma Seláhn Forsström

Wilma är lokalrepresentant i region norr och är även volontär i Självskadechatten. Hon vill öka förståelsen för självskadebeteende och ätstörning, som är SHEDOs hjärtefrågor, samt lyfta ämnet psykisk ohälsa för att minska stigmatiseringen.

Wilma bor i Hudiksvall med sina två katter. Hon arbetstränar och utöver engagemanget i SHEDO så brukar Wilma tillbringa sin fritid med familj och vänner, ute i naturen, i stallet och bakom kameran. Wilma har själv erfarenhet av självskadebeteende och ätstörning samt har en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.

Vill du komma i kontakt med lokalrepresentanterna i norr?