Region Norr

norr@shedo.se

Tina Larsson

Tina Larsson

Tina är lokalrepresentat i region norr och bosatt i Luleå tillsammans med sin sambo. Hon är utbildad arkeolog (fil. Kand.) och beteendevetare med inriktning psykologi (fil. Kand.). På fritiden brukar Tina fotografera på uppdrag samt gillar att läsa, promenera, vara ute i naturen och resa. Tina har egna erfarenheter av psykisk ohälsa, men mår idag bra. Genom sitt engagemang i SHEDO vill hon belysa ämnet psykisk ohälsa, såväl som att ge stöd till drabbade och anhöriga som volontär i Självskadechatten och jourmailen.

Birgitta Henriksson Lindmark

Birgitta Henriksson Lindmark

Birgitta är lokalrepresentant i Kiruna och har de senaste åren jobbat med ungdomar i skolan. Hon vill via sitt engagemang i SHEDO öka förståelsen för självskadebeteende och ätstörningar i samhället, både i skolan och inom vården för att de drabbade ska få så bra hjälp som möjligt, så tidigt som möjligt. Birgitta hoppas kunna verka för att både drabbade och deras anhöriga för det stöd de behöver och att den drabbade får hjälp att se sina egna styrkor och möjlighet till tillfrisknande.

Johanna Östensson

Johanna Östensson

Johanna är lokalrepresentant i Västerbotten och bor i Umeå tillsammans med sin sambo och son. Hon studerar på universitetet. På fritiden håller Johanna på med trav och har en kallblodstravare. Johanna har lidit av självskadebeteende och ätstörning, men är idag frisk och vill sprida kunskap och skapa förståelse kring psykisk ohälsa.

Dylan Rockman

Dylan Rockman

Dylan är lokalrepresentant i region norr och studerar historia på Umeå universitet. Dylan har egna erfarenheter av ätstörningar och självskadebeteende, och upplevde själv en oförståelse och okunskap från psykiatrin. Nu vill hon sprida sin kunskap om hur det är att leva med detta och hur livet ser ut efteråt samt slå hål på de myter som finns. Dylan har ett stort intresse för konst, musik och historia.