Välkommen till SHEDO!

SHEDO är en ideell förening vars syfte är att sprida kunskap om ätstörningar och självskadebeteende, stödja drabbade och närstående samt arbeta intressepolitiskt och opinionsbildande för en bättre vård för dessa patientgrupper.

Bli medlem

Stöd oss i vårt arbete och var med i kampen mot självskadebeteende och ätstörningar genom att bli medlem.

Läs mer icon_arrow_dark

Boka föreläsning

Behöver din arbetsplats mer kunskap om självskadebeteende, ätstörningar och bemötande?

Läs mer icon_arrow_dark

Beställ material

Ladda ned eller beställ vårt material kostnadsfritt i tryckt format.

Läs mer icon_arrow_dark

Är du i behov av stöd?

Vår stödverksamhet vänder sig till dig som är drabbad av självskadebeteende och/eller ätstörningar samt till dig som är närstående. Du kan höra av dig till oss om du är i behov av stöd, har frågor eller funderingar.

Läs mer om vår stödverksamhet här.

Ge en gåva Beställ material Bli medlem