Mentorskap

Med finansiering av Allmänna Arvsfonden har SHEDO fått möjlighet att ta fram ett digitalt mentorskap riktat till drabbade av självskadebeteende och/eller ätstörning samt deras närstående.

Mentorskapet syftar till att komplettera vården genom att erbjuda ett medmänskligt stöd i återhämtningsprocessen. En mentor är någon med egen erfarenhet av självskadebeteende och/eller ätstörning, antingen som närstående eller tidigare drabbad. Mentorn kommer att fungera som en återhämtad förebild och erbjuda ett personligt stöd i tillfrisknandet genom att stödja, vägleda och lyssna.

Arbetet startade i januari 2022 och befinner sig just nu i utvecklingsfasen med framtagning av viktiga strukturer och funktioner i ett mentorskap.

Är du intresserad av att bli volontär i vårt kommande mentorskapsprogram?

Välkommen att lämna en intresseanmälan till mentorskap@shedo.se.

Mentorskapsprojektet finansieras av Allmänna Arvsfonden under perioden 2022-2024.