Månadens tema: friskfaktorer

Friskfaktorer är såklart olika för alla, men enligt mig så kan friskfaktorer vara både långsiktiga och kortsiktiga. De mer långsiktiga handlar för mig om att vidhålla skydds- och friskfaktorer under längre perioder av tid. Det kan till exempel vara att vidhålla goda sömnvanor, kost, och motion. En kortsiktig skyddsfaktor kan vara något som hjälper mig att må bättre just för stunden. Det kan tillexempel vara att prata med någon som gör mig glad, eller läsa en bok.

En viktig skyddsfaktor för mig är att känna gemenskap och att ingå i ett socialt sammanhang. För mig är det väldigt avgörande att känna tillhörighet och att vara en del av olika sammanhang. Föreningslivet och vänner är viktiga friskfaktorer som har hjälpt mig att skydda mig emot återinsjuknade i depression. Under 6 års tid levde jag med depression, den tiden påverkade mitt sociala liv och socialnätverk. Från att ha varit mycket social med ett stort kontaktnät så klarade jag inte längre av att upprätthålla sociala kontakter och jag blev allt mer ensam, många flyttade och andra tolkade nog min distansering som ointresse. Min isolering i sin tur förvärrade depressionen. Även efter att jag tillfrisknat från depressionen kände jag mig fortsatt ensam och hade inga forum där jag kunde lära känna nya människor. Det gjorde att jag mådde sämre ibland på grund av den upplevda ensamheten.

Till slut tog jag mod till mig och gick med i en pysselgrupp, det blev en stor vändpunkt för mig och jag lever inte längre med den tärande känslan av ensamhet. Upplevd ensamhet är i min mening en väldigt smärtsam och tärande känsla och att få vänner i pysselgruppen har betytt så enormt mycket för min mentala hälsa. Jag lider inte längre av att känna mig ensam och att stundtals drabbas av depressiva känslor till följd av ofrivillig ensamhet. Att ingå i ett sammanhang är något som är livsviktigt anser jag och vi behöver öppna upp för att alla ska få ta del av gemenskapen. Det är extra viktigt när vi har psykisk ohälsa anser jag. Ensamhet blir ännu en riskfaktor för ohälsa.

Positivt förstärkande aktiviteter, det vill säga aktiviteter som lämnar dig med en positiv känsla av att ha gjort något roligt eller njutningsfullt, alternativt viktigt, meningsfullt och bra. Är en annan skyddsfaktor som jag anser är väldigt viktig. Jag tycker att det är viktigt att nämna att psykisk ohälsa kan göra det svårt att komma igång med positivt förstärkande aktiviteter. Det kan kännas lika svårt som att bestiga ett berg som att ge sig i kast med meningsfulla, hjälpsamma aktiviteter när en mår psykiskt dåligt. Här tror jag också att det handlar om att inte prestera, och inte känna det som ett misslyckande om det inte går. Även det minsta lilla som vi faktisk gör kan påverka hälsan positivt tänker jag. Good Enough liksom. Att göra lite av förstärkande aktiviteter är en början och det räcker. Att ha realistiska mål för sina positiva förstärkande aktiviteter tror jag är viktigt, att planera in en aktivitet som känns rimlig att klara av, så att det inte leder till ytterligare stress och känslan av nederlag om det inte blir av eller om du inte orkar fullfölja det som du har planerat.

/Carola Embretsen

Ge en gåva Beställ material Bli medlem