Hösten 2022 bestämde jag mig för att börja engagera mig i SHEDO. Jag hade själv fått en del stöd av föreningens engagerade volontärer och haft nytta av Färdighetslistan. Nu var det min tur att ge något bra tillbaka.

Jag funderade över hur jag skulle engagera mig. Jag kände att jag hade kommit så långt i mitt tillfrisknande och hade så mycket att ge till andra som inte är där ännu. Stödverksamheten var alltså ett alternativ, men jag fick tänka en extra gång och ta hänsyn till mina behov och resurser. För även om resurserna och viljan att hjälpa fanns, fanns också egna behov att ta hänsyn till. Några år tidigare skulle jag ha struntat i mina behov. Bara det i sig visade hur långt jag hade kommit med mitt förhållningssätt till mig själv. Jag landade i att det trots mitt stabila mående fanns en risk att bli triggad av individuella kontakter. Därför valde jag att bli lokalrepresentant för att kunna göra skillnad för målgruppen som en helhet. Då kom självtvivlet; kan jag verkligen göra skillnad för någon? Jag?

Jag vill tro att jag har gjort någon skillnad för någon. Genom att vara lokalrepresentant är jag med på två inflytanderåd inom psykiatrin där olika patientrelaterade frågor dryftas mellan vården och föreningar/organisationer. Det känns meningsfullt att ge vår målgrupp en röst i dessa sammanhang.

Utöver det har jag representerat SHEDO i olika sammanhang och event. Varje gång har det varit en utmaning för mig, men en utmaning som har varit värd att anta. Jag har utmanat min ångest att tala inför grupp, att ta initiativ till kontakt i olika situationer och framförallt har jag vågat vara öppen med att mina erfarenheter kommer från att jag själv har varit drabbad av en blandproblematik med självskadebeteende och ätstörning. I min vilja att ge, har jag också fått en hel del tillbaka: nya möten, nya insikter, nya perspektiv och framförallt en gemenskap och ett sammanhang där jag kan få vara mig själv utan att bli dömd eller utfryst.

Så tacksam att föreningen finns, och att jag får vara en del av den

Var rädda om er!

Hanan

Ge en gåva Beställ material Bli medlem