Bli volontär

I SHEDO finns det flera sätt att engagera sig. Vi kräver inga förkunskaper, utan anser att det räcker att ha hjärtat på rätt ställe och ha ett engagemang för våra frågor. Det enda kravet vi har är att du inte har ett aktivt självskadebeteende eller ätstörning. Nedan finns olika exempel på vad en kan göra:

• Volontär inom stödverksamhet

Som volontär i vår stödverksamhet, bestående av Självskadechatten och jourmail, möter du människor som befinner sig i många olika situationer. De som hör av sig till oss är både drabbade och anhöriga, och ibland även professionella. Samtalen handlar oftast om självskadebeteende och ätstörningar, men ibland om livet i allmänhet eller jobbiga saker som händer.

Som volontär i stödverksamheten har du chans att hjälpa dessa människor genom att ge stöd via mail eller chatt, någonting som har visat sig vara uppskattat. Ibland kan det vara lättare att skriva om det som är svårt, än att prata om det.

• Lokalrepresentant

Att vara lokalrepresentant innebär att en är SHEDOs representant inom ett visst område, i en stad/ett par städer eller i en region. En måste såklart inte göra allt, utan väljer själv vad som passar.

Lokalrepresentanternas uppdrag utgår från föreningens syfte och du kan bland annat:
• Sprida föreningens material (flyers, färdighetslistor, etc.)
• Medverka i möten med nätverk, brukarråd och i andra sammanhang kring våra frågor
• Delta i konferenser eller andra sammanhang för att sprida kunskap om självskadebeteende/ätstörningar och föreningens arbete
• Arbeta aktivt med media (t ex genomföra intervjuer i frågor rörande självskadebeteende och ätstörningsproblematik eller informera om föreningen och dess arbete)
• Anordna medlemsträffar i området där en är lokalrepresentant

• Bloggskribent

Som bloggskribent kan du skriva på SHEDOs blogg om dina tankar, erfarenheter eller berättelser som rör psykisk ohälsa. Genom att dela med sig av sina erfarenheter kan en hjälpa många!

• Föreläsare

SHEDO har föreläsare runt om i hela Sverige som är ute i en mängd olika verksamheter, exempelvis inom vården, skolan, föreningar och utbildningar. De berättar om självskadebeteende och ätstörningar, slår hål på fördomar kring problematiken och berättar om sin egen väg till ett friskare liv. För att föreläsa i SHEDO måste en gå en utbildning. Dessa utbildningar sker cirka en gång per år.

• Medverka i uppsatser och intervjuer

SHEDO får ofta in förfrågningar från tidningar och studenter om att medverka i intervjuer. Om du vill hjälpa till att sprida kunskap om självskadebeteende och ätstörningar på detta sätt kan du fylla i formuläret nedan så skriver vi upp dig på vår lista.