Bli volontär i Självskadechatten

Sedan 2017 har vi drivit Självskadechatten, den första och enda stödchatten i Sverige med specifik inriktning på självskadebeteende. Då SHEDO även arbetar med ätstörningar samt samsjukligheten mellan självskadebeteende och ätstörningar riktar sig chatten även till denna målgrupp.

Varför du behövs

Varje år tar Självskadechatten emot tusentals chattsamtal från drabbade och närstående som befinner sig i svåra situationer i livet. Många av dem som hör av sig till oss kämpar med självdestruktiva beteenden, ätstörningar, självmordstankar eller är utsatta för olika former av övergrepp.

96% av våra stödsökande känner sig trygga, lyssnade på och tycker att det hjälper att prata med oss. Att kunna prata anonymt med en medmänniska kan för många vara betydelsefullt i den kampen som bedrivs. Du kan göra skillnad!

Vad uppdraget innebär för dig

Ditt uppdrag är att på ett medmänskligt plan besvara stödsökande som hör av sig till Självskadechatten med tankar eller frågor om självskadebeteende och/eller ätstörningar. Självklart kan även den stödsökande ha tankar eller befinna sig i situationer som rör andra delar av livet, så som relationer, skolan eller vården.

Som volontär i Självskadechatten kommer du lägga minst 2 h varannan vecka på att chatta. Utöver detta tillkommer förberedelser, utbildning och handledning. Självskadechatten har i nuläget öppet måndag, tisdag, onsdag, torsdag, lördag och söndag mellan klockan 20-22. Observera att chatten även har öppet helger och högtider och behöver bemannas även då.

Uppdraget genomförs på valfri plats där du har tillgång till dator och Internet samt kan sitta ostört.

Då det är viktigt med kontinuitet för våra volontärer önskar vi att du som ansöker har en långsiktig plan att ta dig an detta uppdrag, minst 6 månader.

Vem vi söker

Det viktigaste är att du har hjärtat på rätt ställe och vill hjälpa människor. Egen erfarenhet av självskadebeteende och/eller ätstörningar är en stor merit. Erfarenhet kan antingen vara utifrån tidigare egen problematik eller som närstående. Om du har egen erfarenhet är det viktigt att du idag är fullt återhämtad och har fått distans till dina erfarenheter. Om du har erfarenhet som närstående är det viktigt att den du står bredvid är återhämtad eller har en stabilitet i sitt mående. För att möta människor i kris är det viktigt att en själv mår bra. Om en själv har egen erfarenhet av psykisk ohälsa kan det väcka svåra känslor hos en själv när en möter andra i liknande situationer. För detta uppdrag är det därför extra viktigt att vara återhämtad och ha fått distans till sina tidigare erfarenheter.

Vi söker även dig utan egen erfarenhet, men som vill finnas som ett medmänskligt stöd för personer som har det svårt, eller dig som har erfarenhet genom utbildning, jobb eller liknande.

Du behöver ha datorvana samt goda kunskaper i språk och kommunikation.

För att söka uppdraget behöver du vara minst 18 år gammal.

Introduktion, utbildning och handledning

Som chattvolontär kommer du att få möta många olika personer som mår väldigt dåligt. Inför ditt uppdrag kommer du att få utbildningsmaterial att läsa igenom, men också en utbildning på Zoom tillsammans med de andra volontärerna för att känna dig så trygg som möjligt inför ditt uppdrag. Onlineutbildningen kommer att genomföras 21 januari 2024. Observera att utbildningen är obligatorisk för att du ska kunna vara chattvolontär hos oss. Du kommer även kontinuerligt få skriftlig handledning samt erbjudas grupphandledning 1-2 gånger/termin. Individuell handledning finns att tillgå om eller när behov finns. Du kommer också att få ta del av flera exempelchattar från våra stödsökande. Lite längre ned i ansökan har vi tagit fram några exempel på hur det kan se ut när någon skriver till oss, svara gärna på dessa frågor hur du hade velat bemöta dessa personer och hur dina tankar går kring det som står.

Ansökan är öppen till och med 11 december 2023.

Ansökningsformulär