Att känna igen symtomen för en ätstörning är viktigt eftersom en tidig upptäckt och behandling ofta ger ett bättre utfall för den drabbade och ökar chanserna att återhämta sig helt. Ofta kan det dock vara väldigt svårt att se vem som är drabbad av en ätstörning. Detta beror på att sjukdomsförloppet är individuellt och inte alltid syns utanpå. Många drabbade anstränger sig dessutom för att dölja sin ätstörning, vilket innebär att den kan vara mycket svårupptäckt. Signaler en kan vara uppmärksam på är om personen:

 • är mycket fokuserad på matintag, matvanor eller vikt
 • bantar eller får ångest om hen inte äter mat på ett visst sätt
 • skjuter upp måltider, äter långsamt eller vill äta ensam
 • kompenserar för sitt matintag genom att till exempel kräkas
 • tränar överdrivet mycket eller får ångest om hen inte tränar
 • uttrycker missnöje över sin kropp
 • har koncentrationssvårigheter på arbetet eller i skolan
 • är nedstämd och känner ångest
 • skadar sig själv på andra sätt och/eller har självmordstankar
 • har sömnproblem
 • har låg självkänsla
 • börjar isolera sig och slutar göra saker hen tidigare tyckte var roligt

Är du i behov av stöd?

Hör gärna av dig till vår stödverksamhet. Vi finns här för dig som är drabbad av självdestruktiva beteenden och för dig som är närstående.

Ge en gåva Beställ material Bli medlem