Det finns flera orsaker till att en person drabbas av en ätstörning. Ätstörningar debuterar inte endast i samband med dieter, bantning och medvetna försök att gå ned i vikt utan ofta är det en kombination av biologiska, sociala eller psykologiska faktorer som utlöser sjukdomen. Exempel på påverkande faktorer är:

  • Familjefaktorer
  • Negativa och/eller traumatiska livshändelser
  • Negativ självbild
  • Perfektionism
  • Samhällets skönhetsideal
  • Ärftlighet

Det kan till exempel också handla om att den drabbade inte är bekväm i sin kropp för att den känns annorlunda, som vid puberteten, under eller efter en graviditet eller för transpersoner vars fysiska kropp inte överensstämmer med könsidentiteten.

Det finns även riskgrupper inom bedömnings- och uthållighetssporter samt elitidrott. Bland idrottare i bedömning- och uthållighetssporter samt elitidrott kan ätstörningar vara särskilt svårupptäckta eftersom det ofta finns ett stort fokus på träning, mat och kropp till att börja med. I denna grupp är det därför viktigt att vara särskilt uppmärksam på förändringar i måendet och det sociala beteendet.

Ge en gåva Beställ material Bli medlem