Anhörigutbildningar

Sedan 2012 bedriver SHEDO en anhörigutbildning i samarbete med Sensus Studieförbund. Syftet med anhörigutbildningen Att vara anhörig till en person som är drabbad av självskadebeteende är att ge anhöriga stöd, kunskap, samt möjligheten att träffa andra anhöriga. Anhörigutbildningen är upplagd som en gruppaktivitet där anhöriga träffas vid åtta tillfällen. Via utbildningen får anhöriga träffa andra i liknande situation, vilket kan minska känslan av ensamhet.

På anhörigutbildningens träffar berörs olika ämnen, till exempel:

  • Faktadelar
  • Vad det innebär att vara anhörig
  • Anhörigas hälsa och att hitta energi i vardagen
  • Tips och råd kring samtal, bemötande och förhållningssätt

Anhörigutbildningen har framtagits med hjälp av finansiering från Region Skåne och Nationella självskadeprojektet.

Anhörigutbildningen har utvärderats av Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) som genomfört en systematisk uppföljning. Utvärderingen kan laddas ner här (pdf).

Vi söker fler samtalsledare!

Under hösten 2023 kommer vi att utbilda fler samtalsledare till vår anhörigutbildning tillsammans med Sensus. Utbildningen riktar sig till personal från olika verksamheter som möter anhöriga till personer med självskadebeteende. Efter utbildningen kan anhörigutbildningen bli en del av det ordinarie vårdinnehållet på den aktuella verksamheten.

Utbildningen är kostnadsfri och genomförs digitalt under en halvdag. Läs mer om att bli samtalsledare och anmäl dig till höstens utbildningar på respektive länk nedan:

Är du anhörig och i behov av stöd?

Läs mer här om det stöd vi erbjuder.