Region Syd

syd@shedo.se

Conny Allaskog

Conny Allaskog

Conny är lokalrepresentant i region syd och projektledare för SHEDOs informationsprojekt Ego Nova. Conny är socionom och har tidigare arbetat som sektionschef inom LSS i Malmö och som utredare på Försäkringskassan. På fritiden läser han mycket och fyller sitt liv med frågor och projekt som han tycker känns spännande och viktiga, som till exempel SHEDO.

Hanna Hildeman

Hanna Hildeman

Hanna bor i Malmö med sin kille och deras lilla dotter. Hanna har egen erfarenhet av alla möjliga destruktiva beteenden som numera är ersatta av konstruktiva. Hon är konstnär och hobbytatuerare, skriver raptexter ibland och jobbar med inflytande i psykiatrin på olika sätt. Till exempel är hon en av föreläsarna i SHEDOs EgoNova-projekt.

Therése Fors

Therése Fors

Therése är 30 år och bor i Klippan tillsammans med sin älskade katt. På dagarna läser Therése på högskolan i Kristianstad till förskollärare. Therése har en erfarenhet från sina tidiga barndom fram till 2011 inom såväl psykiatrin, rättspsykiatrin, behandlingshem och familjehemsplaceringar på grund av sitt långa självskadebeteende. Numera är Therése frisk sen 2011 och alla hennes erfarenheter har skapat ett brinnande intresse för att dela med sig av sina erfarenheter samt att hjälpa andra som befinner sig i liknande situationer. Therése självskadebeteende gick alldeles för långt och hon tycker inte att det ska behöva gå så långt!

Carolina Olsson

Carolina Olsson

Carolina är lokalrepresentant i Kristianstad. Hon är 31 år och kommer in i SHEDO med två livserfarenheter som skapat ett djupt engagemang för alla människors frihet och värdighet. Det ena är en fil.mag i Internationella relationer och arbete med mänskliga rättigheter, det andra är ett SSB som under perioder resulterat i inläggningar på barn och vuxenpsyk samt behandlingshem. Hon har sett vården när den varit som sämst och när den varit som bäst. Att se hur socialtjänsten och psykiatrin kan behandla människor har fått henne att förstå hur viktigt det är att lyfta mänskliga rättigheter i denna miljön, dels för att beskydda patienters/klienters frihet och värdighet och dels för att alla människor skall förstå vilken oerhörd värdighet dom har. “Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter”. Eller som Ronja Rövardotter säger: livet är en sak man ska vara rädd om. Människor också.

Paula Lindberg

Paula Lindberg

Paula studerar just nu sitt andra år på det folkhälsopedagogiska programmet på Kristianstad högskola med brinnande intresse för ett förebyggande arbete inom psykisk ohälsa. Hon har i botten en kvalificerad yrkesexamen inom psykiatri och har då jobbat som skötare och handledare inom psykiatri och i kommunen. Har även sen flera år tillbaka haft en egen historia inom psykiatrin som hon tycker är viktig att få samtala om för att på så sätt kunna bryta stigman som finns omkring dessa frågor. På fritiden umgås hon med familj, vänner och sin tonårsdotter. Hon älskar även att spela piano och träna dans.

Michaela Eriksson

Michaela Eriksson

Michaela är föreläsare för SHEDO och har själv varit drabbad av självskadebeteende under många år, men är idag frisk. Hon brinner för de mänskliga rättigheterna. På fritiden ägnar hon sig gärna åt att skriva, läsa eller vistas i naturen. Michaela engagerar sig i SHEDO för att hon tycker att det viktigt att sprida kunskap samt för att hon vill sudda ut de fördomar som finns kring psykisk ohälsa.

Linda Malterius

Linda Malterius

Linda är lokalrepresentat i region Syd, hon representerar även SHEDO i Fördjupad Dialogmöten i samverkan med Region Skåne. Hon arbetar även som brukarrevisor i NSPH samtidigt som hon studerar KBT i Malmö. Linda bor med sin familj i Falsterbo och värdesätter att umgås med familj och vänner. På sin fria tid ägnar sig Linda åt böcker, musik och film och hon motionerar gärna i naturen där hon samlar kraft och energi.

Linda brinner kring frågor gällande psykisk ohälsa då hon själv har erfarenhet av både självskadebeteende och ätstörning. Hon hoppas på att kunna förebygga och sprida kunskap inom just dessa områden, förbättra och anpassa vården utifrån individens behov samt bidra till ökat fokus på anhöriga och dess psykiska (o)hälsa.

Michelle Nilsson

Michelle Nilsson

Michelle har tidigare erfarenhet av bl.a. anorexi, ortorexi och dysmorfofobi vilket gör att SHEDOs hjärtefrågor samt salutogena perspektiv är något som hon själv värderar och förespråkar i allra högsta grad!

Utöver sitt engagemang inom SHEDO arbetar Michelle som projektledare för Patientforum och som brukarrevisionssamordnare inom NSPH Skåne. Bland hennes olika utbildningar finner vi bl.a. en kandidatexamen inom beteendevetenskap och en 1-årig utbildning inom KBT.

På fritiden ägnar hon sig åt att skriva poesi, läsa böcker och att vara nära naturen i all dess skönhet!