Region Syd

syd@shedo.se

Conny Allaskog

Conny Allaskog

Conny är lokalrepresentant i region syd och projektledare för SHEDOs informationsprojekt Ego Nova. Conny är socionom och har tidigare arbetat som sektionschef inom LSS i Malmö och som utredare på Försäkringskassan. På fritiden läser han mycket och fyller sitt liv med frågor och projekt som han tycker känns spännande och viktiga, som till exempel SHEDO.

Hanna Hildeman

Hanna Hildeman

Hanna bor i Malmö med sin kille och deras lilla dotter. Hanna har egen erfarenhet av alla möjliga destruktiva beteenden som numera är ersatta av konstruktiva. Hon är konstnär och hobbytatuerare, skriver raptexter ibland och jobbar med inflytande i psykiatrin på olika sätt. Till exempel är hon en av föreläsarna i SHEDOs EgoNova-projekt.

Therése Fors

Therése Fors

Therése är 34 år och bor i Klippan tillsammans med sin älskade katt. På dagarna arbetar Therése som förskollärare. Therése har en erfarenhet från sina tidiga barndom gällande såväl ätstörningar som självskadebeteende och av olika institutioner i samband med problematiken. Therése är frisk sen 2011 och alla hennes erfarenheter har skapat ett brinnande intresse för att dela med sig samt hjälpa andra som befinner sig i liknande situationer som hon själv en gång varit i. Therése självskadebeteende gick alldeles för långt och hon tycker inte att det ska behöva gå så långt!

Carolina Olsson

Carolina Olsson

Carolina Olsson, 34 år, hemmavarande i Kristianstad tillsammans med två orientalkatter. Är samhällsvetare och har jobbat med mänskliga rättigheter i många år. Har haft ett självskadebeteende sedan 6 års ålder, och spenderat flera år inom slutenvård och behandlingshem. Idag ser hon hur viktigt det är att lyfta mänskliga rättigheter inom vårdapparaten; dels för att få en förbättrad vård och dels för att patienter (och alla andra!) ska se sitt unika värde och behandla sig själva och andra som "födda fria och lika i värde".

Paula Lindberg

Paula Lindberg

Mitt namn är Paula Lindberg och jag är föreläsare i SHEDO. Genom mina egna erfarenheter i psykiatrin vill jag kunna förmedla att det går att bli frisk och åter kunna få självmakten i sitt liv. Jag vill genom den egna berättelsen kunna ha ett levande verktyg där budskapet står i fokus om kampen mot stigmatiseringen av psykisk ohälsa i samhället aldrig får stanna upp! Annars är jag student vid Högskolan Kristianstad och skall till våren börja på mitt tredje år till beteendevetare. I framtiden hoppas jag kunna arbeta med den psykosociala hälsan i arbetslivet.

Michaela Eriksson

Michaela Eriksson

Michaela är föreläsare för SHEDO och har själv varit drabbad av självskadebeteende under många år, men är idag frisk. Hon brinner för de mänskliga rättigheterna. På fritiden ägnar hon sig gärna åt att skriva, läsa eller vistas i naturen. Michaela engagerar sig i SHEDO för att hon tycker att det viktigt att sprida kunskap samt för att hon vill sudda ut de fördomar som finns kring psykisk ohälsa.

Linda Malterius

Linda Malterius

Linda är lokalrepresentat i region Syd, hon representerar SHEDO i Fördjupad Dialogmöten och i Inflytanderåd i samverkan med Region Skåne. Hon arbetar även som projektmedarbetare och samtalsledare för Patientforum samt är brukarrevisor i NSPH Skåne.Linda brinner kring frågor gällande psykisk ohälsa då hon själv har erfarenhet av både självskadebeteende och ätstörning. Hon hoppas på att
kunna förebygga och sprida kunskap inom just dessa områden, förbättra och anpassa vården utifrån individens behov samt bidra till ökat fokus på anhöriga och dess psykiska (o)hälsa.

Michelle Nilsson

Michelle Nilsson

Michelle har tidigare erfarenhet av bl.a. anorexi, ortorexi och dysmorfofobi vilket gör att SHEDOs hjärtefrågor samt salutogena perspektiv är något som hon själv värderar och förespråkar i allra högsta grad!

Utöver sitt engagemang inom SHEDO arbetar Michelle som projektledare för Patientforum och som brukarrevisionssamordnare inom NSPH Skåne. Bland hennes olika utbildningar finner vi bl.a. en kandidatexamen inom beteendevetenskap och en 1-årig utbildning inom KBT.

På fritiden ägnar hon sig åt att skriva poesi, läsa böcker och att vara nära naturen i all dess skönhet!

Patrik Nilsson

Patrik Nilsson

Patrik är lokalrepresentant i Malmö. Han utbildar sig just nu till socionom och har ett särskilt stort intresse för frågor gällande psykisk ohälsa. Tidigare har han jobbat inom psykiatrin. I SHEDO är Patrik även engagerad som volontär i Självskadechatten. På fritiden gillar han att läsa, teckna och har ett stort idrottsintresse

Daniella Petrovic

Daniella Petrovic

Daniella är 27 år gammal och är född och uppväxt i Malmö. Hon har själv varit drabbad av ätstörning från en ung ålder, lidit av depressioner och ångest i perioder men efter all fantastisk hjälp blivit frisk och vill nu ge tillbaka.

Efter att ha fått så dåligt bemötande inom vården men även ett väldigt bra så vet hon vad personer som lider av psykisk ohälsa kan behöva och hur viktigt det är med rätt information och kunskap för både de drabbade och även för personer i deras omgivning så som vänner och familj.

På fritiden spenderar Daniella helst sin tid åt Crossfit/träning och att laga mat tillsammans med vänner.

Sassa Holmberg

Sassa Holmberg

Sassa är sedan tidigare utbildad djurskötare men ville utveckla de kunskaper och erfarenheter av psykisk ohälsa hon själv har till att hjälpa andra.

Sassa läser fjärde terminen på arbetsterapeut programmet på Lunds Universitet med ett stort intresse av vardagens betydelse för personers hälsa. Sassa är även volontär i självskadechatten.

På fritiden tränar Sassa med sin hund eller myser med sina tamråttor.

Stephanie Brown

Stephanie Brown

Stephanie är 30 år och kan stolt titulera sig livscoach, samtalsterapeut, föreläsare, yogalärare, författare, politiskt aktiv samt lokalrepresentan för SHEDO i sydöst regionen.

Hennes debutbok ”Jag vill bara vara fin” är hennes stora startskott för att som hon säger ”förändra världens sneda ideal och få oss alla att lyssna lite mer inåt, till våra hjärtan.” Hon har en mörk, mycket tragisk historia i bagaget och har levt mer än halva sitt liv med anorexi, bulimi, ortorexi, bdd och djupa depressioner. Stephanies högsta önskan är att hennes liv och historia ska hjälpa och inspirerar andra till att tro på sig själva, och hjälpa de som tvivlar att det går att ta sig upp ur även de mörkaste av dalar. Alla har vi de resurser och förmågor inom oss till att leva det liv vi vill. Ingenting är omöjligt. Det går att komma igen, det är Stephanie ett levande bevis på, det är inte bara i ”sagornas värld” mirakel sker.

Jennie Jonsson

Jennie Jonsson

Jennie är 23 år gammal. Hon har under majoriteten av sitt liv alltid känt ett hat gentemot sig själv och levde med ett självskadebeteende från 9 års ålder upp till 18 år. Idag är hon fri från sina destruktiva tankar och sin psykisk ohälsa och har äntligen lärt sig att älskar sig själv. Under lång tid kämpade hon mot sin psykiska ohälsa och har blivit bemött på alla olika vis längst vägen. Idag är hennes största dröm att få kämpa för alla människor med psykisk ohälsa. Hon tror att man med kunskap om ämnet och med en genuin vilja att skapa förståelse kan bygga upp ett samhälle där alla kan känna sig trygga. Det är därför hon har valt att engagera sig i SHEDO.

Förutom att kämpa för människor med psykisk ohälsa genom att sprida kunskap och SHEDOs budskap älskar Jennie att laga mat och att tillbringa sin tid med människor som inspirerar henne.