Region Stockholm

sthlm@shedo.se

Britta Kiessling

Britta Kiessling

Britta är lokalrepresentant i region Stockholm. Hon jobbar med konst och kultur och har en bakgrund som dansare. Genom sitt engagemang i SHEDO vill Britta sprida kunskap om ätstörningar och självskadebeteende för att undvika en förenklad sjukdomsbild, rikta uppmärksamheten till delorsaker i samhällsklimatet, samt stärka kommunikationen mellan den drabbade, de anhöriga och vården.

Mona Malmström

Mona Malmström

Mona är lokalrepresentant i region Stockholm och sitter med i brukarrådet för psykiatri Södra Stockholm. Mona har största delen av sitt liv arbetat inom vården, idag som distriktssköterska på servicehus. Några år arbetade hon även med barn. Viktiga mål, enligt Mona, är att sträva efter lika behandling/rättigheter/vård för alla. Monas intressen är natur, kultur och musik. Mona sitter även i styrelsen i NSPH Stockholm.

Josefine Lundborg

Josefine Lundborg

Josefine är lokalrepresentant i region Stockholm och bor i Uppsala dit hon flyttat för att studera socionomprogrammet. Vid sidan av studierna och engagemanget inom SHEDO arbetar hon ideellt som stödperson till ungdomar med ätstörningar, är engagerad inom en studentförening, tränar styrketräning och yoga och umgås med vänner.

Pia Ejeklint

Pia Ejeklint

Pia är 30 år och bor i norra Stockholm. Hon jobbar som undersköterska inom LSS och pluggar på komvux för att kunna söka vidare till sjuksköterskeutbildningen. Pia har egna erfarenheter både av ätstörningar och allra mest självskadebeteende. Hon brinner för att hjälpa andra drabbade, även deras anhöriga och vill också sprida kunskap och information för att vården på bästa sätt ska kunna hjälpa människor inom målgruppen. På fritiden umgås hon med vänner och familj, tränar och skriver.

Jessica Edin

Jessica Edin

Jessica är lokalrepresentant i region Uppsala. Jessica är 24 år och bor i Uppsala. Hon jobbar som personlig assistent och studerar till sjuksköterska, tar examen juni 2015 . Vid sidan om sjuksköterskestudierna studerar hon psykologi. Jessica vill genom sitt engagemang i SHEDO sprida kunskap och förebygga självskadebeteende och ätstörningar. På fritiden brukar Jessica träna sin hund, springa och skriva poesi.

Cassandra Lawrence

Cassandra Lawrence

Cassandra är lokalrepresentant i Stockholm. Hon har egen erfarenhet av psykisk ohälsa och vill öka kunskaperna och bekämpa fördomarna kring ämnet. Hon vill sprida information och stöd som hon gick miste om som drabbad.

Cassandra är också verksam inom SHEDOs styrelse, som föreläsare och samordnare för Självskadechatten samt volontär inom jourmailen.