Region Stockholm

sthlm@shedo.se

Britta Kiessling

Britta Kiessling

Britta är lokalrepresentant i region Stockholm. Hon jobbar med konst och kultur och har en bakgrund som dansare. Genom sitt engagemang i SHEDO vill Britta sprida kunskap om ätstörningar och självskadebeteende för att undvika en förenklad sjukdomsbild, rikta uppmärksamheten till delorsaker i samhällsklimatet, samt stärka kommunikationen mellan den drabbade, de anhöriga och vården.

Mona Malmström

Mona Malmström

Mona är lokalrepresentant i region Stockholm och sitter med i brukarrådet för psykiatri Södra Stockholm. Mona har största delen av sitt liv arbetat inom vården, idag som distriktssköterska på servicehus. Några år arbetade hon även med barn. Viktiga mål, enligt Mona, är att sträva efter lika behandling, rättigheter och vård för alla. Monas intressen är natur, kultur och musik. Mona sitter även i styrelsen i NSPH Stockholm.

Josefine Lundborg

Josefine Lundborg

Josefine är lokalrepresentant i Uppsala dit hon flyttat för att studera socionomprogrammet. Vid sidan av studierna och engagemanget inom SHEDO arbetar hon ideellt som stödperson till ungdomar med ätstörningar, är engagerad inom en studentförening, tränar styrketräning och yoga samt umgås med vänner.

Pia Ejeklint

Pia Ejeklint

Pia är lokalrepresentant i Stockholm. Hon jobbar som undersköterska inom LSS och studerar på komvux för att kunna söka vidare till sjuksköterskeprogrammet. Pia har egna erfarenheter av självskadebeteende. Hon brinner för att hjälpa drabbade och deras anhöriga, och vill även sprida kunskap för att förbättra vården för målgruppen. Pia är även verksam inom SHEDOs styrelse, som föreläsare samt som volontär i jourmailen.

Jessica Edin

Jessica Edin

Jessica är lokalrepresentant i Uppsala. Hon jobbar som personlig assistent och är utbildad sjuksköterska. Jessica vill genom sitt engagemang i SHEDO sprida kunskap och förebygga självskadebeteende och ätstörningar. På fritiden brukar Jessica träna sin hund, springa och skriva poesi.

Cassandra Lawrence

Cassandra Lawrence

Cassandra är lokalrepresentant i Stockholm. Hon har egen erfarenhet av psykisk ohälsa och vill öka kunskaperna och bekämpa fördomarna kring ämnet. Hon vill sprida information och stöd som hon gick miste om som drabbad. Cassandra är också verksam inom SHEDOs styrelse, som föreläsare och samordnare för Självskadechatten.

Vid sidan av sitt engagemang i SHEDO är hon student vid Högskolan Kristianstads beteendevetenskapliga program.

Stephanie Brown

Stephanie Brown

Stephanie är lokalrepresentant i region syd. Hon har lång erfarenhet av psykisk ohälsa, men mår idag bättre. Hon arbetar som livscoach, samtalsterapeut, föreläsare, yogalärare, författare och politiskt aktiv. Hon är även författare och har skrivit om sin historia som drabbad av psykisk ohälsa. Genom sitt författarskap och engagemang i SHEDO vill hon visa att det går att bli frisk.