Bli volontär

I SHEDO finns det flera sätt att engagera sig. Vi kräver inga förkunskaper, utan anser att det räcker att ha hjärtat på rätt ställe och ha ett engagemang för våra frågor. Det enda kravet vi har är att du inte har ett aktivt självskadebeteende eller ätstörning. Här nedanför finns lite olika exempel på vad en kan göra:

• Volontär inom stödverksamhet
Som volontär i vår stödverksamhet bestående av Självskadechatten och jourmail, möter du människor i många olika situationer. De som hör av sig till oss är både drabbade och anhöriga, och ibland även professionella. Samtalen handlar oftast om självskadebeteende och ätstörningar, men ibland om livet i allmänhet eller jobbiga saker som händer.

Som volontär i stödverksamheten har du chansen att hjälpa dessa människor genom att ge stöd via mail, någonting som har visat sig vara uppskattat. Ibland kan det vara lättare att skriva om det som är svårt, än att prata om det.

Just nu rekryterar vi volontärer till Självskadechatten inför vårens utbildningar. Läs mer och lämna en ansökan till utbildningen i Stockholm eller Malmö.

• Lokalrepresentant
Att vara lokalrepresentant innebär att en är SHEDOs representant inom ett visst område, i en stad/ett par städer eller i en region. En måste såklart inte göra allt, utan väljer själv vad som passar.

Lokalrepresentanternas uppdrag utgår från föreningens syfte och man kan bland annat:
• Sprida föreningens material (flyers, färdighetslistor, etc.)
• Medverka i möten med nätverk, brukarråd och i andra sammanhang kring våra frågor
• Arbeta aktivt med media (t ex genomföra intervjuer i frågor rörande självskadebeteende och ätstörningsproblematik eller informera om föreningen och dess arbete)
• Anordna medlemsträffar i området där en är lokalrepresentant

• Bloggskribent
Som bloggskribent kan du skriva på SHEDOs blogg om dina tankar, erfarenheter eller berättelser som rör psykisk ohälsa. Genom att dela med sig av sina erfarenheter kan en hjälpa många!

• Föreläsare
SHEDO har föreläsare runt om i hela Sverige som är ute på olika enheter, sjukhus, skolor, föreningar och utbildningar. De berättar om självskadebeteende och ätstörningar, slår hål på fördomar kring problematiken och berättar om sin egen väg till ett friskare liv. För att föreläsa i SHEDO måste en gå en utbildning. Dessa utbildningar sker cirka två gånger per år. Maila till oss så skriver vi upp dig på listan inför nästa utbildning.

• Representera SHEDO i brukarråd
Ett brukarråd är ett möte där representanter från olika föreningar möter politiker, chefer och andra som aktörer som kan påverka vården. När en deltar som representant får en möjlighet att lyfta SHEDOs frågor utifrån ett brukarperspektiv. Brukarråd finns runt om i hela landet.

• Medverka i uppsatser och intervjuer
SHEDO får ofta in förfrågningar från tidningar och studenter om att medverka i intervjuer. Om du vill hjälpa till att sprida kunskap om självskadebeteende och ätstörningar på detta sätt kan du maila oss så skriver vi upp dig på vår lista.

• Forumadministratör
I SHEDOs forum kan en finnas tillgänglig som administratör för att möta de personer som söker stöd i vårt forum, antingen som drabbad eller anhörig. Som administratör har du ansvar för att det som skrivs i forumet är material som följer de riktlinjer som finns för att undvika triggande material.