Bli volontär

I SHEDO finns det massor med olika sätt att engagera sig. Vi kräver inga förkunskaper utan anser att det räcker med att ha hjärtat på rätt ställe och ha ett engagemang för våra frågor. Det enda kravet vi har är att du inte har ett aktivt självskadebeteende eller ätstörning. Här nedanför finns lite olika exempel på vad man kan göra:

Jourmailare
Som en av SHEDOs jourmailare möter du människor i många olika situationer. De som mailar till oss är både drabbade och anhöriga och ibland även professionella. Mailen handlar oftast om självskadebeteende och ätstörningar, men ibland om livet i allmänhet eller jobbiga saker som händer.

Som jourmailare har du chansen att hjälpa dessa människor genom att ge stöd via mail, någonting som har visat sig vara uppskattat. Ibland kan det vara lättare att skriva om det som är svårt, än att prata om det.

Lokalrepresentant
Att vara lokalrepresentant innebär att man är SHEDOs representant inom ett visst område, i en stad/ett par städer eller i en region. Man måste såklart inte göra allt utan väljer själv vad som passar.

Lokalrepresentanternas uppdrag utgår från föreningens syfte och man kan bland annat:
• Sprida föreningens material (flyers, färdighetslistor, etc.)
• Medverka i möten med nätverk, brukarråd och i andra sammanhang kring våra frågor
• Arbeta aktivt med media (t ex genomföra intervjuer i frågor rörande självskadebeteende och ätstörningsproblematik eller informera om föreningen och dess arbete)
• Anordna medlemsträffar i området där man är lokalrepresentant

Bloggskribent
Som bloggskribent kan du skriva på SHEDOs blogg om dina tankar, erfarenheter eller berättelser som rör psykisk ohälsa. Genom att dela med sig av sina erfarenheter kan man hjälpa många!

Föreläsare
SHEDO har föreläsare runt om i hela Sverige som är ute på olika enheter, sjukhus, skolor, föreningar och utbildningar och berättar om självskadebeteende och ätstörningar, slår hål på fördomar kring problematiken och berättar om sin egen väg till ett friskt liv. För att föreläsa i SHEDO måste man gå en utbildning. Dessa utbildningar sker ca två gånger per år. Maila till oss så skriver vi upp dig på listan inför nästa utbildning.

Representera SHEDO i burkarråd
Ett brukarråd är ett möte där representanter från olika föreningar möter politiker, chefer och andra som aktörer som kan påverka vården. När man deltar som representant får man möjlighet att lyfta SHEDOs frågor utifrån brukarperspektiv. Brukarråd finns runt om i hela landet.

Medverka i uppsatser och intervjuer
SHEDO får ofta in förfrågningar från tidningar och studenter om att medverka i intervjuer. Om du vill hjälpa till att sprida kunskap om självskadebeteende och ätstörningar på detta sätt, maila till oss så skriver vi upp dig på vår lista.

Forumadministratör
I SHEDOs forum kan man finnas tillgänglig som administratör för att möta de personer som söker stöd i vårt forum, antingen som drabbad eller anhörig. Som administratör har du ansvar för att det som skrivs i forumet är material som följer de riktlinjer som finns för att undvika triggande material.