Anhörigutbildningar

Sedan december 2012 bedriver SHEDO ett anhörigprojekt, med syfte att ge anhöriga hjälpmedel och stöd.  Tillsammans med Sensus Studieförbund har anhörigutbildningen Att vara anhörig till en person som är drabbad av självskadebeteende tagits framAnhörigutbildningens syfte är att ge anhöriga stöd, kunskap, samt möjligheten att träffa andra anhöriga. Anhörigutbildningen är upplagd som en gruppaktivitet där anhöriga träffas vid åtta tillfällen.

På anhörigutbildningens träffar tas olika ämnen upp, som exempelvis:

  • Vad det innebär att vara anhörig
  • Faktadelar
  • Anhörigas hälsa och att hitta energi i vardagen
  • Tips och råd kring samtal, bemötande och förhållningssätt

Genom anhörigutbildningen får de anhöriga träffa andra i liknande situation, vilket på så vis kan minska känslan av ensamhet. Anhörigutbildningen har framtagits med hjälp av finansiering från Region Skåne och Nationella självskadeprojektet.

Anhörigutbildningen har utvärderats av Nka (Nationellt kompetenscentrum anhöriga) som genomfört en systematisk uppföljning. Utvärderingen kan laddas ner som PDF här!

Vill din verksamhet erbjuda anhöriga möjligheten att kunna gå SHEDOs anhörigutbildning?

Varje år utbildar SHEDO tillsammans med Sensus Studieförbund personal från olika verksamheter som möter anhöriga till personer med ett självskadebeteende att själva kunna hålla i SHEDOs anhörigutbildning. Utbildningen till att bli samtalsledare ges i form av en halvdagsutbildning.

Målsättningen med utbildningen för samtalsledare är att du inom din verksamhet ska kunna genomföra och leda SHEDOs anhörigutbildning och därigenom utveckla stödet till anhöriga. Genom att utbilda samtalsledare i materialet kan anhörigutbildningen därefter bli en del av det ordinarie vårdinnehållet på din verksamhet.

Har du frågor om SHEDOs anhörigutbildningar? Kontakt: anhorigprojektet@shedo.se

Är du anhörig och i behov av stöd? Här kan du läsa om det stöd vi erbjuder.