Jourmail

Till SHEDOs jourmail kan du skriva om du behöver prata med någon eller om du har funderingar kring psykisk ohälsa. Det spelar ingen roll om du är eller har varit drabbad, är anhörig eller yrkesverksam. Vi finns här för dig oavsett.

Många av volontärerna som besvarar mail har egna erfarenheter av ätstörningar och/eller självskadebeteende, men mår idag bra.

Jourmailens svarstid är upp till tre dygn. Du kan också chatta med oss på Självskadechatten.

Om du är i akut behov av vård eller lider av självmordstankar eller planer, ring 112 eller uppsök närmsta psykiatriska akutmottagning.