Under våren 2024 arrangerar SHEDO för 10:e året två spridningskonferenser och ett webbinarium om självskadebeteende. Dessa riktar sig till professionella som i sitt yrke möter människor med självskadebeteende. I år fokuserar vi lite extra på män med självdestruktiva beteenden – en grupp som utgör en stor del av mörkertalet och som sällan uppmärksammas.

Under konferenserna ges tips på konkreta verktyg som kan implementeras på den egna arbetsplatsen, en föreläsning utifrån egna erfarenheter av att vara man med självskadebeteende och ätstörningar samt informativa presentationer från forskare inom ämnet.

Alla konferenser är kostnadsfria, men anmälan krävs. Observera att det är ett begränsat antal platser. Sista anmälningsdag är en vecka innan seminariet äger rum.

Medverkande

Britt-Marie Lindgren

Britt-Marie är leg. sjuksköterska, specialistsjuksköterska i psykiatrisk vård och professor i omvårdnad vid Umeå universitet. Hon använder företrädesvis kvalitativa metoder i sin forskning och hennes forskningsområden omfattar bland annat självskadebeteende och interaktionen mellan personer med självskadebeteende, närstående och vårdgivare samt deras upplevelser, men även psykiatrisk heldygnsvård och psykiatrisk omvårdnad för personer med olika former av psykisk ohälsa. Under spridningskonferenserna kommer hon att bidra med ett forskningsperspektiv på män med självskadebeteende.

Karin Wallin

Karin är doktorand vid Lunds universitet och har i många år studerat män med ätstörningar, ett ämne med sparsam uppmärksamhet. Hon kommer att berätta om sin forskning kring bl.a. mäns återhämtning av ätstörningar och hur den kan skilja sig från kvinnor.  Karin kommer att delta på det digitala webinariet 30/5.

Lena Berg

Lena är fil. dr i sociologi samt metodutvecklare och terapeut inom organisationen MÄN. Under konferensen kommer hon att berätta om den rapport som gjordes kring killar som vänder sig till killar.se stödchatt beskriver sin psykiska hälsa när det kommer till suicid och självskada. Lena deltar under spridningskonferensen i Malmö 14/5.

Hillevi Busch

Statistiken visar att fler män än kvinnor dör i suicid, men att män mer sällan vårdas för självskadebeteende. Varför är det så, och vilken roll spelar attityder och normer? Hillevi, fil. dr och utredare på Folkhälsomyndigheten, berättar mer om detta under spridningskonferensen i Stockholm 23/5.

Varje konferens omfattas även av en föreläsning från SHEDOs föreläsare Karim Sleiman som berättar om sina egna erfarenheter av att ta sig ur ett självdestruktivt beteende. Dessutom kommer Ego Novas verksamhetsansvariga Annica Jigered och Natan Nygård att berätta om bakgrunden till årets tema samt om föreningen SHEDOs verksamheter.

Datum och orter:


Malmö 14/5

Tid: kl. 08:30-12

Plats: Kockum fritid, Västra Varvsgatan 8

Ladda ned inbjudan här.


Stockholm 23/5

Tid: kl. 08:30-12

Plats: Palmesalen i ABF-huset, Sveavägen 41

Ladda ned inbjudan här.


Webbinarie 30/5

Tid: kl. 08:30-12

Webbinariet sker digitalt via Zoom. Inbjudningslänk skickas ut 24 timmar innan webbinariet.

Ladda ner inbjudan här.

Ge en gåva Beställ material Bli medlem