Spridningskonferenser

Under hösten 2023 arrangerar SHEDO två spridningskonferenser och ett webbinarium om självskadebeteende. Dessa riktar sig till professionella som i sitt yrke möter människor med självskadebeteende.

Under konferenserna ges tips på konkreta verktyg som kan implementeras på den egna arbetsplatsen, samt inspirerande föreläsningar ur såväl brukarperspektiv som forskningsperspektiv.

Alla konferenser är kostnadsfria, men anmälan krävs. Sista anmälningsdag är en vecka innan seminariet äger rum.

Medverkande

Cassandra Lawrence
Ordförande och verksamhetsansvarig i SHEDO

Cassandra Lawrence berättar om utvecklingen samt erfarenheter från föreningens nystartade mentorskapsprogram.

Cathrine Hagman Holmen
Peer support på avdelning 369 vid den nationella högspecialiserade vårdenheten för svårbehandlat självskadebeteende i Göteborg.

Cathrine har egen erfarenhet av psykisk ohälsa, är aktiv i SHEDO sedan 2017 och arbetar sedan 2019 som peer support inom heldygnsvården. Cathrine har lång erfarenhet av att föreläsa för vårdpersonal på ämnet brukarinflytande och egen erfarenhet.

Alexander Marteleur
Psykiatrisjuksköterska på avdelning 369 vid den nationella högspecialiserade vårdenheten för svårbehandlat självskadebeteende i Göteborg.

Alexander har arbetat tillsammans med egenerfarna i cirka 10 år och föreläser regelbundet tillsammans med Cathrine med fokus på hur vårdpersonal kan bemöta och vårda patienter med självskadebeteende.

Under konferenserna kommer även representanter från nationell arbetsgrupp självskadebeteende att berätta om hur ett nationellt vårdförlopp för självskadebeteende bör se ut. Ulrica Bonde medverkar i Göteborg 12/10, Hanna Sahlin i Stockholm 19/10 och Aase Eriksson deltar under webinariet 26/10.

Varje konferens omfattas även av en föreläsning från SHEDOs föreläsare som berättar om sina egna erfarenheter av självskadebeteende och tillfrisknande. Dessutom kommer verksamhetsansvariga Annica Jigered och Natan Nygård att berätta om föreningen SHEDO.

Datum och orter

Göteborg 12/10

Tid: kl. 08:30-12

Plats: Dalheimerssalen, Dalheimers hus, Slottsskogsgatan 12

Ladda ned inbjudan här.

Stockholm 19/10

Tid: kl. 08:30-12

Plats: Katasalen i ABF-huset, Sveavägen 41

Ladda ned inbjudan här.

Webbinarie 26/10

Tid: kl. 08:30-12

Webbinariet sker digitalt via Zoom. Inbjudningslänk skickas ut 24 timmar innan webbinariet.

Ladda ner inbjudan här.