Mailaktion mot triggers i media

Personer med självskadebeteende och ätstörningar är ofta känsliga för triggande material, såsom bilder på självskador eller bantningstips. En del i kampen för friskhet är naturligtvis att bli motståndskraftigare mot sådan påverkan. Men det finns också en förebyggande mening med att vi i samhället försöker minska onödig information, som personer kan ta skada av. Med fokus på vikt och sår riskerar också medier att romantisera ett destruktivt beteende, eller skapa en kraftigt felaktig bild av hur det är att leva med psykiska problem. Därför uppmanar SHEDO alla som vill att via mail upplysa reportrar i svensk media när de går över gränsen. Kom ihåg att tryckfrihetslagen är stark, och vi kan aldrig kräva att något tas bort. Men en kan alltid fråga!

Glöm inte att det kan vara ännu mer effektivt att berömma en journalist som skrivit en balanserad och givande artikel!

Vilka olika triggers kan en uppmärksamma och få borttagna?

 • Utgångspunkten ska vara att det går att göra en lika bra journalistisk produkt även utan den triggande informationen. Då tryckfriheten ger medier mycket lösa tyglar kan det finnas en poäng i att försöka acceptera detta så långt det går
 • Triggande bilder såsom närbilder på självförvållade sår och ärr samt utsvultna kroppar (en bild på samma person som normalviktig uppväger tyvärr inte den triggande bilden)
 • Angivande av en underviktig persons vikt
 • Beskrivningar av hur en person gått till väga för att svälta eller på andra sätt skada sig själv
 • Artiklar som innehåller länkar till destruktiva sidor.

Vilken slags information är relevant för journalisten att få?

 • Utgå gärna ifrån hur du personligen uppfattat materialet du uppmärksammar, berätta om det väcker destruktiva tankar hos dig eller om du vet någon som troligtvis skulle påverkas av det
 • Förklara varför triggande material är så känsligt för personer med ätstörningar eller självskadebeteende
 • Ange adressen till SHEDOs hemsida eller mail (info@shedo.se) och uppmana journalisten att vända sig dit om hen har frågor om ämnet. Här finns konkreta tips på rapportering.

Vem ska en vända sig till?

 • Om det är en artikel eller en bild som är kopplad till en artikel brukar det gå att maila till reportern som skrivit. Det är inte hen som väljer bilden, men den skrivande journalisten brukar ta ansvar för att följa upp eventuella läsarreaktioner.
 • Står det inte vem som har skrivit texten du vill kommentera, så är det redaktören för den specifika redaktionen du ska vända dig till. Det är olika redaktörer för t.ex. Aftonbladet Nöje, Tv4-sporten, Uppdrag Granskning och DN:s ledarsida. Varje medium har alltså flera redaktörer som ansvarar för olika delar. Till redaktören kan du också vända dig om du upplever att det snarare är ett generellt problem med triggande material, och vill att redaktionen ska ändra sitt sätt att rapportera i någon fråga.

Hur ska jag hitta mailadressen till journalisten?

 • På internet finns ofta mailadressen direkt under reporterns namn. I papperstidningar kan en ofta chansa på att det är fornamn.efternamn@tidning.se, testa att googla en sådan mailadress om du är rädd att skicka fel. Ett annat sätt är att gå in på tidningens hemsida och se om de lagt upp artikeln och reporterns mailadress där. Ofta finns också “redaktionen” som en länk på hemsidan, och där kan en ofta hitta olika kontaktuppgifter.

Hur ska jag formulera mig?

Här kommer ett exempel på hur ett mail till en journalist kan se ut. Allt som är markerat med fetstil är nödvändigt att anpassa utifrån situationen:

Hej Namnet
Jag heter Förnamn Efternamn och har under flera år kämpat emot ätstörningar. Därför reagerade jag starkt på bilden som illustrerade din i övrigt viktiga artikel om ämnet i Tidningsnamnet den 1/1 (www.länkadress_till_artikeln.se). Många som fastnat i ätstörningar triggas negativt av bilder som denna. Det kan göra att en tror att en inte är tillräckligt smal, och därmed förvärrar sin ätstörning. Jag vet att det inte går att ta bort allt triggande material som finns runt omkring oss, men att så långt som det är möjligt slippa det i den vanliga journalistiken tror jag skulle göra att några faktiskt skonades från det. Min förhoppning är att du kan ta bort bilden. Om du vill ha mer information om hur det är att leva med självskadebeteende eller ätstörningar kan du kontakta en förening som jag är med i, SHEDO (www.shedo.se, info@shedo.se). På hemsidan finns också fler idéer om hur en kan skriva om de här frågorna utan att det blir triggande. Här finns direktlänk till konkreta tips.

med vänliga hälsningar

Förnamn Efternamn