Jourmail

Till SHEDOs jourmail kan du skriva om du behöver prata med någon eller om du har funderingar kring självskadebeteende och ätstörningar. Det spelar ingen roll om du är eller har varit drabbad, är närstående eller yrkesverksam. Vi finns här för dig oavsett.

Många av volontärerna som besvarar mail har egna erfarenheter av ätstörningar och/eller självskadebeteende, men mår idag bra.

Vi finns för dig så länge du önskar. Det innebär att du kan maila oss vid ett enstaka tillfälle, eller ha en längre kontinuerlig kontakt. Om du väljer att fortsätta kontakten med oss så kommer tre volontärer att turas om att besvara dina mail.

Jourmailens svarstid är upp till tre dygn. Du kan också chatta med oss på Självskadechatten.

Om du är i akut behov av vård eller lider av självmordstankar eller planer, ring 112 eller uppsök närmsta psykiatriska akutmottagning.

Skicka mail till oss