Insamling till Självskadechatten

I december 2017 startade vi upp Självskadechatten, den första stödchatt i Sverige med specifik inriktning på självskadebeteende. Då vi även arbetar med ätstörningar samt samsjukligheten självskadebeteende/ätstörningar riktar sig chatten också till denna målgrupp. Vi möter så väl drabbade, närstående som professionella i våra stödsamtal.

Varför ska jag stödja Självskadechatten?

Sedan uppstart har vi tagit emot över 6000 samtal där nästan 4000 har handlat självskadebeteende, 2500 om självmord och 1300 om ätstörningar. 96% av dem som besvarat vår enkät (totalt 2058 stycken) anser sig vara trygga under stödsamtalet, känner sig lyssnade på, tyckte att det hjälpte att prata med oss, och vill göra det igen. (Siffror uppdaterade juni 2020).

För att vi ska kunna hjälpa ännu fler kommer vi kontinuerligt att utöka våra öppettider och i samband med detta behöver vi utbilda fler volontärer. För att kunna genomföra dessa utbildningar behövs ekonomi för lokal, mat, fika, utbildningsmaterial och resor.

Varför behövs Självskadechatten?

Vi vet från svenska studier att ungefär 40 procent av ungdomar i högstadiet och gymnasiet har vid åtminstone ett tillfälle avsiktligt skadat sig själva under det senaste halvåret eller året. Vi tror också att mörkertalet är stort. Studier visar att ungefär 100 000 personer har idag en diagnostiserad ätstörning, men mörkertalet är även här oerhört stort. Uppskattningsvis får bara tio procent av alla som har en ätstörning diagnos och behandling för detta.

Vart går pengarna?

Alla pengar från denna insamling går direkt till vår utbildningssatsning till nya volontärer, samt vidareutbildning till befintliga volontärer i Självskadechatten. Allt för att vi ska kunna utöka öppettiderna och stödja ännu fler.


Ps. Du kan också stödja SHEDO på flera sätt, genom att exempelvis bli medlem eller volontär.