Bli volontär i mentorskapet

Vi bedriver Sveriges första och enda mentorskap med specifik inriktning på självskadebeteende och samsjukligheten mellan självskadebeteende och ätstörningar.

I vårt digitala mentorskapsprogram har en mentor och stödsökande närmare kontakt med varandra via chatt och/eller mail i upp till 10 månader. Mentorn är en person med egen erfarenhet av självskadebeteende och/eller ätstörningar, antingen som närstående eller tidigare drabbad. Mentorn fungerar som en återhämtad förebild och inspirationskälla till att det går att må bättre. Genom att stödja, vägleda och lyssna erbjuder mentorn ett personligt stöd i tillfrisknandet. Mentorskapet erbjuder ett medmänskligt stöd och ersätter inte professionella hjälpare. Läs gärna mer om mentorskapet här.

Om uppdraget

Att vara mentor är ett volontäruppdrag där dina personliga erfarenheter och kunskaper betraktas som en värdefull tillgång i mötet med andra. Som mentor kommer du ha kontakt med den stödsökande via chatt och/eller mail upp till 60 minuter i veckan. Kontakten mellan en mentor och stödsökande kan vara i högst 10 månader, men kan även vara kortare. Utöver stödkontakten tillkommer tid för förberedelser, egenreflektion, handledning och utbildning. Att engagera sig som mentor är ett långvarigt uppdrag och det är viktigt att du kan avsätta tid för volontärskapet.

Uppdraget genomförs på valfri plats där du har tillgång till dator och internet samt kan sitta ostört.

Stöd i uppdraget

Samtliga mentorer erbjuds regelbundet stöd från verksamhetsansvarig genom individuell handledning, grupphandledning och återkoppling på samtal. Fortbildning erbjuds även kontinuerligt.

Utbildning

Innan du kan påbörja ditt uppdrag behöver du genomgå vår volontärutbildning. Den består av en förberedande fas med webbutbildningar och skriftligt utbildningsmaterial samt en tvådagarsutbildning i Stockholm 25-26 november. Utbildningen fördjupar sig i det medmänskliga stödet, föreningens förhållningssätt och det praktiska genomförandet.

Observera att utbildningen är obligatorisk för att du ska kunna bli mentor i SHEDO. Vi betalar resor och hotell för de som är i behov av det.

Krav och kvalifikationer

Det viktigaste är att du har hjärtat på rätt ställe och en vilja att finnas där för andra människor. Det är en fördel om du som person är trygg, ansvarstagande och en bra lyssnare. Det är också viktigt att ha, eller vilja utveckla, en förmåga till självreflektion.

Om du har egen erfarenhet behöver du vara fullt återhämtad och ha bearbetat dina erfarenheter. Det är viktigt att du har en stabil och trygg grund att stå på.  Om du har erfarenhet som närstående behöver den du står bredvid vara återhämtad eller ha en stabilitet i sitt mående. Att ha fått distans till tidigare erfarenheter är viktigt både för sin egen del och för den stödsökande.

För att söka uppdraget behöver du vara minst 18 år, ha datorvana och goda kunskaper i språk och kommunikation. Om du går vidare i rekryteringen förväntas du visa upp ett utdrag ur polisens belastningsregister och signera föreningens tystnadslöfte.

Rekryteringsprocessen och tillträde

I rekryteringen av mentorer lägger vi störst vikt vid personlig lämplighet och urval sker därför genom en kortare digital intervju om cirka 30 minuter. Dessa kommer att genomföras löpande under ansökningsperioden. Intervjun handlar om att lära känna dig bättre och är en möjlighet för dig att få veta mer om uppdraget.

Du får besked om du gått vidare till intervju efter att vi gått igenom din ansökan. När alla intervjuer är klara får du besked om du fått uppdraget eller inte. De som fått uppdraget kommer sedan att påbörja den förberedande utbildningsdelen.

Fyll i ansökan nedan vid intresse om att bli mentor. Du väljer själv vad du berättar, och endast verksamhetsansvarig för mentorskapet tar del av dina svar.

Sista ansökningsdag är 1 oktober 2023.

Ansökningsformulär