Bli föreläsare i Ego Nova

Vi söker nu fler föreläsare till SHEDOs informationsprojekt Ego Nova, där du som föreläsare berättar om din resa med självskadebeteende och/eller ätstörningar med fokus på vägar vidare.

Sedan 2013 erbjuder SHEDO målgruppsanpassade föreläsningar som bygger på föreläsarens egen berättelse om självskadebeteende och/eller ätstörningar kombinerat med faktadelar som tagits fram i samarbete med psykologiska institutionen vid Lunds universitet. Exempel på verksamheter/målgrupper vi föreläser för är:

  • Psykiatri
  • Socialtjänst
  • Elevhälsa
  • Närstående
  • Drabbade
  • Allmänheten

I nuläget har vi cirka 40 utbildade föreläsare runt om i Sverige och söker nu dig som bor på någon av följande platser: Stockholm med omnejd, Gotland, Värmland, Småland eller Norrland.

För att bli föreläsare i SHEDO behöver du ha egen erfarenhet av självskadebeteende och/eller ätstörningar, vara fri från självdestruktiva beteenden och vilja berätta om dina erfarenheter inför publik. Det är därför en fördel om du trivs med att prata inför människor. Alla våra föreläsningar sker på svenska.

Utbildning

Inför ditt uppdrag kommer du att få en tvådagarsutbildning i Stockholm 30-31 oktober 2021. Observera att utbildningen är obligatorisk för att du ska kunna bli föreläsare hos oss. SHEDO står för kostnader för resor och hotell.

Ansökan är öppen till och med 29 augusti.

Ansökningsformulär till utbildning 30-31 oktober 2021