Bli föreläsare i Ego Nova

SHEDO är en ideell förening som arbetar med självskadebeteende och ätstörningar. Vi arbetar med att sprida kunskap, stödja drabbade och närstående samt verka för en bättre vård. Vi söker nu fler föreläsare till SHEDOs informationsverksamhet Ego Nova, där du som föreläsare berättar om din resa med självskadebeteende och/eller ätstörningar med fokus på vägar vidare.

Sedan 2013 erbjuder SHEDO målgruppsanpassade föreläsningar som bygger på föreläsarens egen berättelse om självskadebeteende och/eller ätstörningar kombinerat med faktadelar som tagits fram i samarbete med psykologiska institutionen vid Lunds universitet. Exempel på verksamheter/målgrupper vi föreläser för är:

  • Psykiatri
  • Socialtjänst
  • Elevhälsa
  • Närstående
  • Drabbade
  • Allmänhet

I nuläget har vi cirka 60 utbildade föreläsare runt om i Sverige och söker nu dig som bor inom någon av följande regioner: Blekinge, Skåne och Västra Götaland.

Om uppdraget

Uppdraget som föreläsare är flexibelt och kan genomföras vid sidan av annan sysselsättning. Som föreläsare bestämmer du själv hur många föreläsningar du vill ta dig an och i vilket område. Vanligtvis bokas föreläsningar av verksamheter som hör av sig till SHEDO och sedan går förfrågan ut till den föreläsare som är geografiskt närmast. Vi erbjuder också digitala föreläsningar som föreläsaren kan genomföra på valfri plats. Efterfrågan på föreläsningar varierar över landet och över tid, men du har alltid möjlighet att själv marknadsföra dina SHEDO-föreläsningar för att få fler uppdrag. Arvode utbetalas för varje genomförd föreläsning.

Utbildning

Inför ditt uppdrag kommer du att genomgå en förberedande fas med webbutbildningar och skriftligt utbildningsmaterial samt en tvådagarsutbildning i Stockholm 21–22 september 2024. Observera att utbildningen är obligatorisk för att du ska kunna bli föreläsare hos oss. SHEDO står för kostnader för resor och hotell.

Krav och kvalifikationer

För att bli föreläsare i SHEDO behöver du ha egen erfarenhet av självskadebeteende och/eller ätstörningar, vara fullt återhämtad från självdestruktiva beteenden och vilja berätta om dina erfarenheter inför publik. Vi ser det som en fördel att personer vi rekryterar har olika etnisk och social bakgrund, kön, könsidentitet och/eller uttryck, tro, ålder, funktion och sexuell läggning. För att söka uppdraget behöver du vara minst 18 år.

Rekryteringsprocess

I rekryteringen av föreläsare kommer vi att genomföra en kortare digital intervju om cirka 30 minuter. Du får besked om du gått vidare till intervju efter att vi gått igenom din ansökan. När alla intervjuer är genomförda får du besked om du fått uppdraget eller inte. De som fått uppdraget kommer sedan att påbörja den förberedande utbildningsdelen.

Fyll i ansökan nedan vid intresse om att bli föreläsare. Du väljer själv vad du berättar, och endast verksamhetsansvariga för Ego Nova tar del av dina svar.

Ansökan är öppen till och med 29 april.

Ansökningsformulär