Jourmail

Till SHEDO:s jourmail kan du skriva om du behöver prata med någon eller om du har funderingar kring psykisk ohälsa. Det spelar ingen roll om du är eller har varit drabbad, är anhörig eller om du arbetar med frågan. Vi finns här oavsett.
Vi som svarar på mailen har egna erfarenheter av ätstörningar och självskadebeteende, men mår bra idag.