Styrelsen

Jessica Andersson

Jessica Andersson

Ordförande, projektledare & föreläsare

Jessica är föreningens ordförande och bor i Skåne. Hon har egen erfarenhet av självskadebeteende och ätstörningar och är även verksamhetsansvarig för Självskadechatten, Sveriges första stödchatt med specifik inriktning på självskadebeteende. Utöver jobbet i SHEDO är Jessica projektledare för Arvsfondsprojektet Utskrivningsguiden som drivs av organisationen NSPH Skåne. Jessica är legitimerad sjuksköterska och så ofta hon hinner (och inte hinner) arbetar hon på en psykosavdelning. När hon inte jobbar myser hon med sin pojkvän, är ute i naturen eller träffar vänner.

Mail: jessica.andersson@shedo.se
Telefon: 0727-352023

Rakel Eklund

Rakel Eklund

Vice ordförande, ansvarig för jourmail

Rakel bor i Uppsala men är yrkesverksam som doktorand i Stockholm. I grunden är hon specialistsjuksköterska i psykiatrisk vård med erfarenhet från barn- och ungdomspsykiatrin. Rakel brinner för frågor som rör anhöriga. Förutom att sitta i SHEDOs styrelse är Rakel även ansvarig för föreningens jourmail tillsammans med Jessica. När hon inte jobbar eller engagerar sig i SHEDO så läser hon böcker, umgås med sin partner och sina vänner, dricker kaffe och pratar politik.

Mail: rakel.eklund@shedo.se
Telefon: 076 396 72 74

Cassandra Lawrence

Cassandra Lawrence

Sekreterare, föreläsare, lokalrepresentant, samordnare & jourmailare

Cassandra är sekreterare i SHEDO och lokalrepresentant i Stockholm. 2016 tog hon studenten från teknikprogrammet och har sedan dess arbetat som ridpedagog för unga med funktionsvariationer och på daglig verksamhet, men arbetar idag på ett LSS-boende. På fritiden är hon främst i stallet med sin egna häst.

Cassandra har egen erfarenhet av psykisk ohälsa och vill öka kunskaperna och bekämpa fördomarna kring ämnet. Hon vill sprida information och stöd som hon gick miste om som drabbad. Cassandra är föreläsare inom föreningen, samordnare för Självskadechatten samt verksam inom SHEDOS jourmail.

Mail: cassandra.lawrence@shedo.se
Telefon: 079 306 44 18

Amelie Roolf

Amelie Roolf

Ledamot, föreläsare & lokalrepresentant i region väst

Amelie är ledamot i styrelsen och föreläsare i SHEDO, samt lokalrepresentant i region väst. Hon bor deltid i Karlsborg med sin familj, och deltid i Stockholm där hon studerar till diakon. Hon har egen erfarenhet av självskadebeteende och ätstörningar, och brinner särskilt för att stödja drabbade gravida och föräldrar. Fritiden kretsar mest kring att vara småbarnsfamilj, kreativt skapande, superhjältar och feminism.
Foto: Johan Wikström.

Mail: amelie.roolf@shedo.se

Anna Nilsson

Anna Nilsson

Ledamot & föreläsare

Anna är ledamot i styrelsen och även föreläsare för SHEDO. Hon bor i Landskrona i Skåne där mycket av tiden spenderas med ett handarbete, sittande vid pianot och har alltid 1000 järn i elden. Anna jobbar en del i kyrkan, både som vaktmästare, musiker och konfirmander.
På ett eller annat sätt är det en arbetsplats där hon trivs som fisken i vattnet. Förutom att föreläsa för SHEDO är Anna bl a på Malmö Universitet och föreläser för socionomstuderande om sina erfarenheter av ätstörning, självskadebeteende, PTSD, slutenvård och vägen tillbaka till livet. Anna har själv studerat Psykiatrisk omvårdnad på Malmö Universitet och brinner för att öka kunskapen kring psykisk ohälsa och att stötta de som har det svårt.

Mail: anna.nilsson@shedo.se

Nicole Wolpher

Nicole Wolpher

Suppleant, jourmailare & föreläsare

Nicole arbetar med frågor kring neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och reser runt om i världen med sin partner. Inom SHEDO så svarar hon också på jourmail och föreläser genom Ego Nova. Hon vill utifrån egna erfarenheter bidra till att fler får mer kunskap om, och för fler samtal kring, psykisk hälsa och ohälsa i sin vardag och i sitt yrke, inte minst om självskadebeteende och ätstörningar. Nicole är till yrket socionom och bildterapeut och sin fritid lägger hon på olika former av skapande och kreativa uttryck, att hänga med djur och allsköns sorters träning.

Mail: nicole.wolpher@shedo.se

Daniel Kristiansson

Daniel Kristiansson

Suppleant & lokalrepresentant i region öst

Daniel Kristiansson är suppleant i styrelsen och lokalrepresentant för SHEDO i region Öst. Han bor i Karlstad med sin familj och arbetar på Karlstads universitet. Daniel har egen erfarenhet av både ätstörningar och självskadebeteende. Genom sitt engagemang i SHEDO vill han sprida kunskap om självskadebeteende och självskador samt bidra till att vården bättre uppmärksammar anhörigas situation. Fritiden ägnas åt stora mängder litteratur, musik och longboard under sommarhalvåret.

Mail: daniel.kristiansson@shedo.se

Vill du komma i kontakt styrelsen?