Anna Jalkling

Anna Jalkling

Ordförande & projektledare

Anna bor med sin man i norra Skåne. Förutom hennes man består hennes familj av två hundar och en katt. Mode, inredning och musik i alla former ligger henne varmt om hjärtat. När Anna inte jobbar med SHEDO dricker hon kaffe och löser världsproblem med Jessica och shoppar löjliga mängder skor.

Mail: anna.jalkling@shedo.se

Jessica Andersson

Jessica Andersson

Vice ordförande, projektledare & föreläsare

Jessica bor i Kristianstad i Skåne och är legitimerad sjuksköterska. Jessica har egen erfarenhet av självskadebeteende och ätstörningar och är verksamhetsansvarig för Självskadechatten, Sveriges första stödchatt med specifik inriktning på självskadebeteende. Hon är även en av föreningens föreläsare. Utöver jobbet i SHEDO är Jessica projektledare för Arvsfondsprojektet Utskrivningsguiden som drivs av nätverket NSPH Skåne. När hon inte jobbar myser hon med sin pojkvän, är ute i naturen eller träffar vänner.

Mail: jessica.andersson@shedo.se
Telefon: 0727-352023

Nicole Wolpher

Nicole Wolpher

Ledamot, jourmailare & föreläsare

Nicole bor med sambo och katter i Stockholm där hon till vardags arbetar Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa (NSPH) där bland andra SHEDO ingår, samt inom föreningen Attention som arbetar med NPF. Inom SHEDO så svarar hon också på jourmail och föreläser genom Ego Nova. Hon vill utifrån egna erfarenheter bidra till att fler får mer kunskap om, och för fler samtal kring, psykisk hälsa och ohälsa i sin vardag och i sitt yrke, inte minst om självskadebeteende och ätstörningar. Nicole är till yrket socionom och bildterapeut och sin fritid lägger hon på olika former av skapande och kreativa uttryck, att hänga med djur och allsköns sorters träning.

Mail: nicole.wolpher@shedo.se

Rakel Eklund

Rakel Eklund

Ledamot & jourmailare

Rakel bor i Uppsala men är yrkesverksam som doktorand i Stockholm. I grunden är hon specialistsjuksköterska i psykiatrisk vård med erfarenhet från barn- och ungdomspsykiatrin. Rakel brinner för frågor som rör anhöriga. Förutom att sitta i SHEDOs styrelse svarar hon också på jourmail för SHEDO. När hon inte jobbar eller engagerar sig i SHEDO så läser hon böcker, umgås med sin partner och sina vänner, dricker kaffe och pratar politik.

Mail: rakel.eklund@shedo.se

Polly Bohlin

Polly Bohlin

Ledamot, föreläsare & lokalrepresentant i region väst

Polly är lokalrepresentant, ledamot och föreläsare inom SHEDO Väst, är 28 år och bor i Göteborg med sin flickvän. Polly jobbar som skötare inom slutenvårdspsykiatrin i Göteborg. Målet är att senare utbilda sig till socionom för att sedan kunna bli DBT-terapeut. Genom att engagera sig i SHEDO vill Polly sprida kunskap för att nå en förändring i vården för avstigmatisering av självskadebeteende och ätstörningar. Polly har tidigare erfarenheter av både självskadebeteende, ätstörningar och den stigmatisering som ofta upplevs i vården. Hon har därför en stark vilja och tro på att kunna bidra till en bättre vård för andra drabbade.
Hennes lediga tid går till flickvännen, vänner, familj, målande/skapande och vila.

Mail: polly.bohlin@shedo.se

Daniel Kristiansson

Daniel Kristiansson

Suppleant & lokalrepresentant i region öst

Daniel Kristiansson är suppleant i styrelsen och lokalrepresentant för SHEDO i region Öst. Han arbetar för Miljöpartiet i Karlstad, där han också bor tillsammans med sin sambo och tvillingar. Daniel har egen erfarenhet av både ätstörningar och självskadebeteende. Genom sitt engagemang i SHEDO vill han sprida kunskap om självskadebeteende och självskador samt bidra till att vården bättre uppmärksammar anhörigas situation. Fritiden ägnas åt stora mängder litteratur, musik och longboard under sommarhalvåret.

Mail: daniel.kristiansson@shedo.se

Amelie Roolf

Amelie Roolf

Suppleant, föreläsare & lokalrepresentant i region väst

Amelie är suppleant i styrelsen och föreläsare och lokalrepresentant för SHEDO i Väst. Hon är 26 år och bor med sin man och två barn i Karlsborg. Amelie lägger mycket tid och engagemang inom frikyrkan där hon också utbildar sig till diakon, och möter på den vägen många ungdomar och unga vuxna som brottas med problematiken kring ätstörningar och självskadebeteenden. Hon har själv många års erfarenhet av självskadebeteenden och ätstörningar, och önskar att öppna upp för samtal om psykisk ohälsa genom information, stöd och genom att berätta om sina egna erfarenheter. Ett alldeles särskilt hjärta finns till gravida och föräldrar som lider av ätstörningar och självskadebeteenden efter att Amelie själv varit i den situationen. Fritiden kretsar mest kring att vara småbarnsfamilj, kreativt skapande och superhjältar. Och feminism. Alltid feminism.

Mail: amelie.roolf@shedo.se

Anna Nilsson

Anna Nilsson

Suppleant & föreläsare

Anna är suppleant i styrelsen och även föreläsare för SHEDO. Hon bor i Landskrona i Skåne där mycket av tiden spenderas med ett handarbete, sittande vid pianot och har alltid 1000 järn i elden. Anna jobbar en del i kyrkan, både som vaktmästare, musiker och konfirmander.
På ett eller annat sätt är det en arbetsplats där hon trivs som fisken i vattnet. Förutom att föreläsa för SHEDO är Anna bl a på Malmö Högskola och föreläser för socionomstuderande om sina erfarenheter av ätstörning, självskadebeteende, PTSD, slutenvård och vägen tillbaka till livet. Anna har själv studerat Psykiatrisk omvårdnad på Malmö Högskola och brinner för att öka kunskapen kring psykisk ohälsa och att stötta de som har det svårt.

Mail: anna.nilsson@shedo.se

Vill du komma i kontakt styrelsen?