Styrelsen

Jessica Andersson

Jessica Andersson

Ordförande, verksamhetsansvarig

Jessica är föreningens ordförande och bor i Skåne. Hon har egen erfarenhet av självskadebeteende och ätstörningar och är även verksamhetsansvarig för Självskadechatten, Sveriges första stödchatt med specifik inriktning på självskadebeteende. Utöver jobbet i SHEDO är Jessica projektledare för Arvsfondsprojektet Återhämtningsguiden som drivs av organisationen NSPH Skåne. Jessica är legitimerad sjuksköterska och så ofta hon hinner (och inte hinner) arbetar hon på en psykosavdelning. När hon inte jobbar är hon ute i naturen, träffar vänner och myser med sin sambo.

Mail: jessica.andersson@shedo.se
Telefon: 0727-352023

Rakel Eklund

Rakel Eklund

Vice ordförande

Rakel bor i Uppsala men är yrkesverksam som doktorand i Stockholm. I grunden är hon specialistsjuksköterska i psykiatrisk vård med erfarenhet från barn- och ungdomspsykiatrin. Rakel brinner för frågor som rör anhöriga. När hon inte jobbar eller engagerar sig i SHEDO så läser hon böcker, umgås med sin partner och sina vänner, dricker kaffe och pratar politik.

Mail: rakel.eklund@shedo.se
Telefon: 076 396 72 74

Cassandra Lawrence

Cassandra Lawrence

Sekreterare, föreläsare, lokalrepresentant & samordnare

Cassandra är sekreterare i SHEDO och lokalrepresentant i Stockholm. 2016 tog hon studenten från teknikprogrammet och har sedan dess arbetat som ridpedagog för unga med funktionsvariationer och på daglig verksamhet, men arbetar idag på ett LSS-boende. På fritiden är hon främst i stallet med sin egna häst. Vid sidan av sitt engagemang i SHEDO är hon student vid Högskolan Kristianstads beteendevetenskapliga program.

Cassandra har egen erfarenhet av psykisk ohälsa och vill öka kunskaperna och bekämpa fördomarna kring ämnet. Hon vill sprida information och stöd som hon gick miste om som drabbad. Cassandra är föreläsare inom föreningen och samordnare för Självskadechatten.

Mail: cassandra.lawrence@shedo.se
Telefon: 079 306 44 18

Anna Nilsson

Anna Nilsson

Ledamot & föreläsare

Anna är ledamot i styrelsen och även föreläsare för SHEDO. Hon bor i Landskrona i Skåne där mycket av tiden spenderas med ett handarbete, sittande vid pianot och har alltid 1000 järn i elden. Anna jobbar en del i kyrkan, både som vaktmästare, musiker och konfirmander.
På ett eller annat sätt är det en arbetsplats där hon trivs som fisken i vattnet. Förutom att föreläsa för SHEDO är Anna bl a på Malmö Universitet och föreläser för socionomstuderande om sina erfarenheter av ätstörning, självskadebeteende, PTSD, slutenvård och vägen tillbaka till livet. Anna har själv studerat Psykiatrisk omvårdnad på Malmö Universitet och brinner för att öka kunskapen kring psykisk ohälsa och att stötta de som har det svårt.

Mail: anna.nilsson@shedo.se

Amelie Roolf

Amelie Roolf

Ledamot, föreläsare & lokalrepresentant i region väst

Amelie är ledamot i styrelsen och föreläsare i SHEDO, samt lokalrepresentant i region väst. Hon bor deltid i Karlsborg med sin familj, och deltid i Stockholm där hon studerar till diakon. Hon har egen erfarenhet av självskadebeteende och ätstörningar, och brinner särskilt för att stödja drabbade gravida och föräldrar. Fritiden kretsar mest kring att vara småbarnsfamilj, kreativt skapande, superhjältar och feminism.
Foto: Johan Wikström.

Mail: amelie.roolf@shedo.se

Pia Ejeklint

Pia Ejeklint

Suppleant, föreläsare, lokalrepresentant, chattare

Pia Ejeklint är suppleant i styrelsen och lokalrepresentant i Stockholm. Hon arbetar som undersköterska med barn och ungdomar med funktionsvariationer och intresserar sig mycket för hur människans kropp och psyke fungerar. När hon inte jobbar träffar hon gärna vänner och familj, pysslar och skriver. Pia har egen erfarenhet av självskadebeteende och psykisk ohälsa och vill sprida kunskap om ämnet. Hon vill förbättra vården för drabbade och bidra med hopp om att det går att må bra igen. Förutom att Pia är suppleant i styrelsen är hon också lokalrepresentant i Stockholm, föreläsare i Ego Nova och volontär i Självskadechatten.

Mail: pia.ejeklint@shedo.se

Nicole Wolpher

Nicole Wolpher

Suppleant, jourmailare & föreläsare

Nicole arbetar med frågor kring neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och reser runt om i världen med sin partner. Inom SHEDO så svarar hon också på jourmail och föreläser genom Ego Nova. Hon vill utifrån egna erfarenheter bidra till att fler får mer kunskap om, och för fler samtal kring, psykisk hälsa och ohälsa i sin vardag och i sitt yrke, inte minst om självskadebeteende och ätstörningar. Nicole är till yrket socionom och bildterapeut och sin fritid lägger hon på olika former av skapande och kreativa uttryck, att hänga med djur och allsköns sorters träning.

Mail: nicole.wolpher@shedo.se

Evelina Radda

Evelina Radda

Suppleant, jourmailare & chattare

Evelina Radda är suppleant i styrelsen. Hon bor i Stockholm och har varit aktiv inom SHEDO sedan ett par år tillbaka. Hon är jourmailare och sitter även i Självskadechatten. Evelina har erfarenheter av psykisk ohälsa. Hon är socionom och har tidigare jobbat med suicidprevention. Idag jobbar hon som skolkurator på en grundskola i Stockholm. Något som ligger nära hjärtat är att lyfta fram barn och ungdomars röster inom psykiatrin och i samhället i stort. På fritiden ser man sällan Evelina utan sin cykel. Förutom att cykla har Evelina ett stort musikintresse samt älskar tv-serier och smoothies.

Mail: evelina.radda@shedo.se

Vill du komma i kontakt styrelsen?