Om föreningen

Föreningen har funnits sedan 2008 under namnet SHEDO, som står för ”self harm and eating disorder organisation”. SHEDO är en religiöst och partipolitiskt obunden förening som jobbar utifrån tre syften:

  • Sprida kunskap om självskadebeteende och ätstörningar, genom t.ex. föreläsningar och trycksaker
  • Ge stöd åt drabbade och anhöriga via Självskadechatten, jourmail, stödforum och färdighetslistan
  • Arbeta för en bättre vård för dessa grupper genom deltagande i brukarråd, samverkan med psykiatrin och opinionsskapande

SHEDO är en rikstäckande intresseförening vilket innebär att vi är öppna för drabbade, anhöriga och yrkesverksamma, samt personer som helt enkelt är intresserade av våra frågor.

Intressepolitiskt program

I föreningen finns ett intressepolitiskt program som innehåller medlemmarnas ståndpunkter i elva olika områden. För att läsa mer om vad SHEDO står för, se vårt intressepolitiska program här.

Salutogent perspektiv

SHEDOs verksamhet drivs ur ett salutogent perspektiv. Det innebär ett fokus på framsteg framför bakslag, lösningar framför problem och på hälsa framför sjukdom. Utan att förneka problematiken fokuserar vi på de känslor och tankar som finns bakom ett självdestruktivt beteende samt hur detta kan förändras. Inriktningen har sin grund i att SHEDOs stödverksamhet i första hand drivs på ett medmänskligt snarare än professionellt plan, men också i vår fasta tro att alla människor har inre resurser, styrkor och friskfaktorer som inte får glömmas bort.