Litteraturtips

Ätstörningar

En närståendes handbok
Av Madeleine Mesterton, Föreningen Frisk & Fri

Du ska vara perfekt
Av Anna-Karin Sahlin

 

Självskadebeteende

Ibland finns det inga enkla svar
av Conny Allaskog, Anna Åkesson

Självskadebeteende – upptäcka, förstå och behandla
av Jonas Bjärehed och Johan Bjureberg

Zebraflickan
av Sofia Åkerman

Självskadande och suicidalt beteende hos ungdomar
Av Lars Fjellman

Övrigt

Slutstation rättspsyk : om tvångsvårdade kvinnor som inte dömts för brott
av Sofia Åkerman, Thérèse Eriksson

Dialektiskt Beteendeterapi vid emotionellt instabil personlighetsstörning
Av Anna Kåver, Åsa Nilsonne

Självkänsla nu!
Av Mia Törnblom

Drunkna inte i dina känslor
Av Maggan Hägglund, Doris Dahlin